JUTUT Forssa

Arki paranee Forssan Seudun Mielenterveysseuran neuvokkaiden naisten tuella

Forssan Seudun Mielenterveysseuran syksyyn lukeutuu muun muassa neuvokkaiden naisten vinkkejä.
Kaarina Helin (vas) ja Marjatta Inki-Lindström suunnittelivat Neuvokkaat naiset -ryhmän ohjelmaa.

Neuvokkaat naiset -ryhmät on kehitetty ikääntyvien, pienituloisten ja yksinäisyyttä tuntevien naisten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Ryhmätoimintamalli pohjautuu Miina Sillanpää Säätiön Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hankkeeseen.

– Ryhmä tarjoaa mielekästä tekemistä ja yhteyksiä muihin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin naisiin, Forssan Seudun Mielenterveysseuran vertaisohjaaja Marjatta Inki-Lindström kertoo.

Eläkkeelle jääminen, pitkäaikainen työttömyys tai vaikka leskeksi jääminen saattaa kaventaa elämänpiiriä, ja sosiaalisia menoja tai osallistumista voivat rajoittaa myös niukat varat.

– Tämän vuoksi on tärkeää kehittää toimintaa, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukee naisten hyvinvointia.

Räätälöity sisältö

Ryhmän kokoontumisten yhteisiä teemoja ovat: mielen hyvinvointi, ravitsemus ja ruoanlaitto, pienellä rahalla eläminen, kulttuuri ja taide, kierrätys ja kestävä arki, aktiivinen kansalaisuus sekä liikunta ja ulkoilu.

– Sisältö räätälöidään näiden teemojen alle myös osallistujien toiveita kuunnellen, Inki-Lindström tähdentää.

Ryhmät voivat esimerkiksi retkeillä luonnossa, tehdä hyvän mielen harjoituksia, tutustua uuteen liikuntalajiin sekä harrastaa kulttuuria ja taidetta kukkaroa säästäen.

– Ryhmä selvittää yhdessä paikkakunnan edullisia ja jopa ilmaisia toimintamahdollisuuksia. Täälläkin niitä on joskus enemmän kuin ehtii käymään, Inki-Lindström hymyilee.

– On esimerkiksi taidenäyttelyitä, ilmaiskonsertteja ja syyskuussa on taas Mahdollisuuksien tori, Inki-Lindström jatkaa.

Aktiivinen kansalaisuus -teeman alla Inki-Lindström pohtii mahdollisuutta vierailla kaupunginvaltuuston kokouksessa, ehkä jopa eduskunnassa.

– Barrikadeille ei tarvitse lähteä, mutta elämän epäkohtia voi parantaa ja asioihin voi pyrkiä vaikuttamaan. Ei siis vain kahvipöydässä purnaamista, vaan myös aikaansaamista.

Myönteisiä mahdollisuuksia

Toiminta on lähtökohtaisesti suunniteltu ikääntyville, mutta mukaan otetaan myös vielä työikäisiä naisia.

– Ennen kaikkea tärkeää olisi, että ryhmään saisi mukaan myös naisia, jotka eivät ole vielä aktiivisesti mukana harrastustoiminnassa.

Ryhmissä keskeistä on kokemusten, osaamisen ja arjessa selviytymistä tukevien keinojen jakaminen.

– Tavoite on, että ryhmäläiset löytävät elämästään myönteisiä mahdollisuuksia.

Pienituloisuus määritellään kokemuksen kautta, joten osallistumiselle ei ole asetettu tulorajaa. Tarve selvitä pienellä voi johtua olosuhteiden pakosta, säästöprojektista tai vaikka ekologisesta valinnasta. Myös yksinäisyys määritellään kokemuksena, eikä esimerkiksi sosiaalisten suhteiden määrä kerro yksinäisyyden kokemuksesta.

Suljettu ryhmä

Ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin klo 17.30 alkaen FSMS:n toimistolla, osoitteessa Rautatienkatu 12.

– Kokoontumiset kestävät kerrallaan kaksi tuntia. Ensimmäinen kokoontuminen on 4. syyskuuta.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan elokuun loppuun asti. Ryhmään valitaan maksimissaan kymmenen jäsentä.

– Ryhmää sitoo luonnollisesti vaitiolo yhdessä jaetuista asioista ja ryhmään valituilta odotetaan sitoutumista toimintaan.

Forssassa ryhmää ohjaa Inki-Lindströmin lisäksi myös Kaarina Helin ja Erja Martinson.