JUTUT

Dieselistä liikenteen puhtain vaihtoehto? – Jätteistä valmistettava diesel säästää luontoa

Joillakin Nesteen asemilla on jo keväästä ollut mahdollista tankata dieselautoihin uutta kokonaan uusiutuvaa MY-dieseliä. Sen käyttö on dieselinkäyttäjältä todellinen ympäristöpäätös.
MY-dieseliä tankatessa pääsee 90 prosenttia pienemmillä päästöillä, lisähintaa tulee kulutuksesta riippuen puolesta yhteen euroon satasta kohti.
MY-dieseliä tankatessa pääsee 90 prosenttia pienemmillä päästöillä, lisähintaa tulee kulutuksesta riippuen puolesta yhteen euroon satasta kohti.

Sata prosenttisesti uusiutuva Neste MY perustuu Nesteen kehittämään NEXBTL-teknologiaan, joka mahdollistaa lähes minkä tahansa kasviöljyn tai jäterasvan käytön dieselin valmistuksessa. Suomessa myytävä Neste MY valmistetaan yksinomaan jätteistä ja teollisuuden prosesseissa syntyvistä tähteistä.

Osana kotimaista tuotantoa Neste käyttää kaiken Suomessa saatavilla olevan eläinrasvajätteen.

Polttoaineen käytöllä päästään keskimäärin 90 prosenttia pienempiin kasvihuonekaasupäästöihin. Se tarkoittaa, että polttoaine palaa puhtaammin, jolloin se tuottaa päästöjä vähemmän ja moottori toimii paremmin. Pakokaasun puhdistuslaitteistot pääsevät vähemmällä. Haitalliset partikkeli- sekä typenoksidipäästöt eli lähipäästöt vähentyvät. Ainoa vaadittava toimenpide on tankkaajan päätös ottaa käyttöön uusi MY-diesel, mitään säätötoimenpiteitä ei tarvita. Valmistajan mukaan polttoaine sopii kaikille dieseliä käyttäville moottoreille.

Polttoainetta on testattu laboratorio-olosuhteissa 15 vuotta ja kaupallisessa käytössä 12 vuotta. Polttoaineen standardointityö vei kaikkinensa kymmenen vuotta. Polttoaineella ajetaan nesteen mukaan maailmanlaajuisesti kolme miljoonaa kilometriä joka päivä.

Toimittaja on ajanut aineella kolme tankillista eli yli 3000 kilometriä ilman minkäänlaista häiriötä tai muutosta käynnissä. Pakoputkesta ei nykyaikaisen dieselmoottorin jäljiltä ole tähänkään asti tuprunnut mitään vanhojen nokivasaroiden pöllähdyksiä, mutta nyt pakokaasu on aistivaraisesti hajuttomampaa kuin aiemmin. Mittaustulokset todistavat vanhojenkin moottoreiden savutusarvojenkin radikaalia vähentymistä.

Oman auton päästöt tällä polttoaineella laskevat Nesteen laskelmien mukaan perinteisellä polttoaineella ajetusta 98 grammasta kilometrille jopa vain 9,8 grammaan kilometrille. Siihen eivät pysty vastaamaan eri hybridit eivätkä sähköautotkaan, kun otetaan huomioon suomalaisen sähköntuotannon kokonaispäästöt turpeen ja kivihiilen käyttöineen. Kaasukäyttöisissä vastaava edellyttää siirtymistä biokaasun käyttöön fossiilisen maakaasun sijasta, eikä taida ihan riittää siltikään.

Tässä vaiheessa ratkaisun yleistymistä ja vaikutuksen suuruutta ajatellen valtiovallan olisi viisasta alentaa tämän polttoaineen verotusta huomattavasti ja heti. Näin saataisiin suurempi ja nopeampi vähennys autoilun päästöihin kuin pelottelemalla ja uhkailemalla polttomoottorikäyttöisten mahdollisilla kielloilla. Tämä hyödyttäisi ilmastoa myös raskaan liikenteen kautta. Henkilöautoilun kannalta voi muistuttaa, että asiat ovat aina suhteellisia, pelkällä turpeenpoltolla suomalaisessa energiantuotannossa tuotetaan enemmän kaasuhuonepäästöjä kuin koko henkilöautoliikenteessä.

Ei leväkasvustoja eikä muitakaan haittoja

Kuten aina uusien asioiden tullessa julki, alkaa epäluuloisten vastarinta ja nostetaan esiin epäkohtia, jotka saattaisivat liittyä uuteen asiaan. Näin on biodieseleistäkin esitetty, että tankkeihin muodostuu leväkasvustoja ja että jotkut autonvalmistajat ovat kieltäneet uusien polttoaineiden käytön moottoreissaan. Nesteen teknisen palvelun päällikkö Markku Honkanen kiistää epäkohtien liittyvän MY-dieseliin.

– Neste MY uusiutuva diesel ei ole sen alttiimpi kasvustojen muodostumiselle kuin raakaöljystä valmistettu dieselpolttoaine. Dieseltankkeihin voi muodostua biologista kasvustoa vain, jos olosuhteet ovat sopivat eli organismilla on saatavilla vettä, energianlähde ja tarvittavat ravinteet. Dieselkasvustoissa polttoaine toimii energianlähteenä, mutta jos saatavilla ei ole vettä, niin kasvustoja ei synny. Kasvustojen muodostumisen estämiseksi on tärkeää että polttoainejärjestelmät ja -logistiikka ovat puhtaita ja vedettömiä, toteaa Honkanen.  

– Neste MY soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin ja olemassa olevaan logistiikkaan. Nesteellä on yli viidentoista vuoden kokemus uusiutuvan dieselin käytöstä erilaisissa ajoneuvoissa. Ennen tuotteen tuomista markkinoille sitä testattiin monilla tavoilla sekä Nesteen että autonvalmistajien toimesta. Markkinoille tulon jälkeen käyttö on kasvanut ja nyt eri puolilla maailmaa ajetaan useita miljoonia kilometrejä päivittäin Neste MY:lla. Tähän kaikkeen perustuen voimme sanoa, että Neste MY käy kaikkiin dieselmoottoreihin, jatkaa Honkanen.

– Autonvalmistajat pelaavat varman päälle, eli ennen kuin kaikki tarvittavat sisäiset askeleet on otettu, dokumentaatio tehty ja koko jälleenmyyjä- ja huoltoverkosto valmisteltu, niin virallinen vastaus on, että hyväksyntää ei ole. Toki esimerkiksi Volvo kielsi käytön huhtikuuhun 2019 asti, mutta kohta salli kuitenkin vuodesta 2015 valmistettujen autojen osalta ilman minkäänlaisia muutoksia autoihin. Samoin Mercedes-Benz on jo tavara-autojen osalta hyväksynyt MY-dieselin käytön, päättää Honkanen.

Luetuimmat