JUTUT Tammela

Eräoppaalta vaaditaan laaja osaamispohja – Forssan seudulla uusia oppaita koulutettu jo 22 vuotta

Erä- ja luonto-opaskoulutuksessa opitaan monipuolisesti erilaisia taitoja maastossa liikkumisesta markkinointiin.
Eräopaskurssin opetussisällöt ovat monipuoliset. Kurssilaiset muun lukien Venla Luttinen (kesk.) tutustuivat luontoliikunnan kouluttaja Anton Stützlen johdolla talvisiin luonnossa liikkumisen tapoihin.

Hämeen Luontokeskuksen pihalla käy tohina. Eräopaskurssin oppilaat ovat sovittelemassa lumikenkiä jalkoihinsa. Koko koulupäivä on kulunut talvisia erä- ja maastoselviytymistaitoja harjoitellessa.

17 oppilaan opetusryhmällä on takanaan puoli vuotta opintoja. Vuoden kestävän kurssin opetussisältöön mahtuu perinteisten erätaitojen lisäksi myös markkinointia, asiakaspalvelua ja matkailualaan liittyviä taitoja.

– Eräoppaan työsarka on laaja, sillä joku opas saattaa työllistyä luontokerhon ohjaajaksi, toinen taas järjestää vaativia moottorikelkkavaelluksia. Laaja toimintakenttä vaatii laajan osaamispohjan, luonto- ja eräopaskoulutuksen koulutusvastaava Tarja Jaakkola kuvailee.

Eräopaskoulutusta on järjestetty Forssan seudulla jo 22 vuoden ajan. Kurssin suosio on kasvanut viime vuosina, sillä hakijoita on kolminkertainen määrä aloituspaikkojen määrään verrattuna.

Välivuosi erätaitoja opetellen

20-vuotias, pohjoissavolainen Venla Luttinen päätti osallistua eräopaskoulutukseen, sillä hän halusi pitää välivuoden maa- ja metsätaloustieteiden opinnoistaan Helsingin yliopistossa. Kurssi valikoitui opintotauon sisällöksi, sillä Luttisen tavoitteena oli saada uutta näkökulmaa opiskelemaansa tieteenalaan.

– Asetin välivuoden tavoitteeksi oppia enemmän matkailusta, metsän hyödyntämisestä sekä luonnonsuojelusta käytännössä. Eerikkilän järjestämän kurssin liikuntapainotteisuus houkutteli myös hakemaan koulutukseen, Luttinen sanoo.

Puolen vuoden aikana kurssilaiset ovat päässeet hiomaan käytännöntaitojaan muun muassa retkien suunnittelussa ja ryhmien ohjaamisessa. Myös erätaitoihin ja yrittäjyyteen liittyvä lainsäädäntö on tullut tutuksi. Tammikuun lopussa heitä odottaa retki Lappiin, jonka yhteydessä osa opiskelijoista antaa näytön vaativan vaelluksen ohjaamisesta.

– Kurssin jälkeen palaan yliopistolle suorittamaan opinnot loppuun. Uskon, että lähden täältä takaisin takataskussa sellaisia käytännöntaitoja, jotka tulevaisuudessa ovat arvokkaita. Esimerkiksi työllistyminen matkailun pariin kiinnostaa, Luttinen visioi.

Motivaatio ratkaisee

Eräopaskoulutukseen haetaan Opintopolku-järjestelmän tai Eerikkilän kotisivujen kautta. Tällä hetkellä haku on avoinna huhtikuussa alkavalle eräopaskurssille, joka toteutetaan monimuoto-opetuksena. Uudenlaisessa kurssimuodossa lähiopetusta järjestetään yksi viikko kuukaudessa. Sen lisäksi oppiminen tapahtuu osana työelämää.

– Monimuoto-opetus sopii hyvin sellaiselle henkilölle, joka haluaa täydentää osaamistaan, mutta on jo työelämässä, Jaakkola sanoo.

Jokainen opintoihin hakeutuva haastatellaan erikseen. Kurssille ei ole varsinaista valintakoetta, vaan haastatteluissa mitattava motivaatio sekä asiakaspalveluhenkisyys ratkaisevat, irtoaako opiskelupaikka vai ei. Myös kiinnostus luontoa kohtaan on avainasemassa.

– Meidän tehtävämme on kouluttaa asiakaspalveluhenkisiä ja ulospäin suuntautuneita eräoppaita, jotka pärjäävät tilanteessa kuin tilanteessa. Yksi palkitsevimmista hetkistä on, kun maailmalla liikkuessa törmää meiltä valmistuneeseen eräoppaaseen työn tuoksinassa, Jaakkola päättää.