JUTUT

FSHKY:n säästötoimet osuvat myös lastensuojeluun

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tänä syksynä kiinnittänyt huomiota mm. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lastensuojelun sosiaalityön resurssien niukkuuteen. Lastensuojelulaissa säädetyn palvelutarpeen arvioinnissa on ollut FSHKY:n alueella vaikeuksia määräaikojen noudattamisessa.

Samalla FSHKY on vastikään päättänyt mittavista säästötoimista, joihin lukeutuu myös lastensuojelun sosiaaliohjaajan vakanssin täyttämättä jättäminen.

– Yhden sosiaaliohjaajan vakanssin täyttämättä jättämisellä on merkitystä, mutta olennaista on saada olemassa olevat virat täytettyä, FSHKY:n perhepalvelujen palvelualuejohtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä toteaa.

Kuormittavaa työtä

Kuntayhtymän alueella lastensuojelussa töitä tekee nyt viisi määräaikaista sosiaaliohjaajaa, jotka toimivat osittain sosiaalityöntekijöiden työpareina. Sosiaalityöntekijöiden vakansseja on Ankkuri-tiimi mukaan lukien yhdeksän, mutta tällä hetkellä virassa on vain viisi sosiaalityöntekijää ja heistäkin osa on määräaikaisia.

– Emme ole yksin asian kanssa, vaan samat kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista on pulaa muuallakin, Riikka Lammintausta-Mäkelä kertoo.

Lammintausta-Mäkelän mukaan rekrytointiongelmat aiheutuvat siitä, että valmistuneiden sosiaalityöntekijöiden määrä on liian alhainen tarpeisiin nähden.

– Lastensuojelutyö ei ole sosiaalityön saralla niitä kaikkein helpoimpia eikä palkkauskaan ole houkuttelevalla tasolla. Työ on monesti äärimmäisen kuormittavaa, joskin parhaimmillaan myös palkitsevaa.

Tilanteen korjaamiseksi yhtymähallitus päätti kesällä rekrytointilisän käyttöönotosta. Se merkitsee varsinaisen palkan päälle 200 euron kuukausittaista lisää. Täkynä on myös palkallinen kahden kuukauden graduvapaa sosiaalityön opiskelijoille. Lisäksi kuntayhtymä maksaa uusille rekrytoitaville sosiaalityöntekijöille 2000 euron bonuksen vuoden työssäolosta ja toisen 2000 euron bonuksen seuraavasta vuodesta.

– Tätä pakettia olemme markkinoineet syksyn aikana, ja se on myös herättänyt kiinnostusta.

Kuntayhtymä on ottanut kehiin muitakin houkuttimia.

– Lapset puheeksi -menetelmä on yksi niistä. Lapset puheeksi -keskustelun avulla voidaan vahvistaa vanhemmuutta ja perheen arjen sujumista lasten kehitystä tukevalla tavalla. Keskusteluja voidaan käydä aina päiväkodista aikuispsykiatrian polille saakka. Tavoitteena on entistä paremmin huomioida riskit kuten vanhempien pitkittynyt toimeentulotukiasiakkuus tai mielenterveysongelmat.

Lisänä on Voimaperhe-konsepti, joka pitää sisällään neuvolan nelivuotistarkastuksessa vanhemmille suunnattavan kyselyn.

– Siinä tiedustellaan, miten vanhemmat pärjäävät lapsensa käyttäytymisen kanssa ja omassa vanhemmuudessaan. Ohjausta tarjotaan vanhemmille, jotka arvioivat haasteita riittävän. Syyskuun loppuun mennessä lomakkeen täyttäneistä vanhemmista 16 prosenttia täyttävät kriteerit. Kolme perhettä on jo suorittanut ohjauksen, seitsemän perhettä on parhaillaan ohjauksessa ja niin ikään kolme perhettä odottaa aloitusta.

Vanhemmuuteen tukea tarjoavat konseptit perustuvat tieteelliseen näyttöön, ja niitä ovat olleet rakentamassa esimerkiksi THL ja Turun yliopisto.

Pahoinvointi lisääntyy

Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella tehtiin 686 lastensuojeluilmoitusta. Koko viime vuoden aikana ilmoitusten määrä oli 723.

– Määrät eivät tarkoita sitä, että lapsia olisi yhtä paljon. Yhdestä lapsesta ilmoituksia voi tehdä useampikin taho. Yleensä lastensuojeluilmoituksia tekevät viranomaiset, yksityishenkilöt sen sijaan aika harvoin, Riikka Lammintausta-Mäkelä kertoo.

Viime vuonna lastensuojeluilmoitus tehtiin Forssassa 211 lapsesta. FSHKY:n alueella vähiten ilmoituksia tehtiin Humppilassa (20 lasta) ja suhteellisesti eniten Jokioisilla (86 lasta).

– Jostakin syystä Jokioisilla ilmoitusten määrä on vuodesta toiseen korkea.

Lastensuojeluilmoitusten taustalla ovat usein joko vanhempien tai lasten päihde- ja mielenterveysongelmat.

– Muita tavallisimpia syitä ovat lapsen koulunkäyntiin liittyvät ongelmat, ja toisaalta poliisin kautta tulee tietoon lasten tekemiä rikoksia. Ilmoitusten määrä johtuu monista asioista. Pahoinvointia on perheissä aiempaa enemmän, mutta myös ilmoitusten tekemisen kynnys voi olla madaltunut.

Syyskuun loppuun mennessä FSHKY:n alueella oli huostaan otettuja lapsia 81.

– Uusia huostaanottopäätöksiä tulee vuosittain joitakin. Aina ensisijainen pyrkimys on sijoittaa huostaan otettu lapsi perheeseen, ja siinä on suhteellisen hyvin onnistuttukin. Mitä pienempi lapsi, sitä helpompi hänelle on löytää perhe. Isompien lasten osalta se ei enää olekaan helppoa.

Lammintausta-Mäkelä sanoo lastensuojeluilmoitusten käsittelyn määräaikojen olevan tarkkoja.

– Niiden osalta olemme äärirajoilla, mutta toisaalta tehtävä on priorisoitu hyvin korkealle.