JUTUT Tammela

Hello, what’s your name? kuuluu Tammelan päiväkodeissa

Tammelan varhaiskasvatuksessa on käynnissä kielisuihkutushanke, johon ovat päässeet mukaan kaikki halukkaat.
Kielisuihkutuksessa kieltä opitaan leikkien ja puuhaillen.

Tammelassa pyritään innostamaan lapsia vieraiden kielten opiskeluun englannin kielen kielisuihkutuksen avulla.

Kielisuihkutuksessa rikastetaan toimintaa käyttämällä vierasta kieltä osa ajasta. Kielisuihkutuksessa kieltä opitaan arkisten puuhien ja leikin varjolla. Tärkeässä roolissa ovat toistot ja rutiinit. Kielisuihkutus lisää myös ymmärrystä eri kulttuureihin ja vähentää ennakkoluuloja.

Tammelan varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso kertoo Tammelan olevan koko Suomen mittakaavassa ensimmäisiä kuntia, jotka ovat alkaneet tarjota kielten varhentamista varhaiskasvatuksessa tässä laajuudessa kielten varhentamisen kärkihankkeen puitteissa. Kielikylpyä ja kielisuihkutusta on toki ollut Suomessa aikaisemmin jonkun verran.

– Tammelassa luodaan nyt valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamismallia, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa paikallisesti varhaiskasvatuksessa, Laakso sanoo.

Kielisuihkutukseen osallistuu tällä hetkellä Tammelassa yli 50 lasta viidessä eri ryhmässä ikähaitarilla 4–6. Kaikki kielisuihkutukseen hakeneet ovat päässeet mukaan.

Lounea yhteistyökumppanina

Tammelan yhteistyökumppanina kielisuihkutushankkeessa on Lounea, joka lahjoittaa päiväkodeille hankkeessa tarvittavat tietotekniset laitteet.

Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen toteaa Tammelan kielisuihkutuksen olevan osa Lounean yhteiskuntavastuuohjelmaa, joka tukee alueen asukkaita elämän eri osa-alueilla.

– Tammelan kielisuihkutushanke on juuri sellaista toimintaa, jossa haluamme olla mukana. Panostaminen lapsiin ja nuoriin on aina kannattavaa, ja tämä hanke lisää myös omalta osaltaan alueemme kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, Viitanen kertoo.