JUTUT Ypäjä

Hevosopisto hakee tuloja elämyksellisyydestä ja kaupallisesta toiminnasta

Ypäjän Hevosopisto hakee uusia tulolähteitä kaupallisesta toiminnasta kuten hyvinvointi- ja elämystuotteista.
Ypäjän Hevosopistolla on myös merkittävät seudulliset työllistämisvaikutukset.
Ypäjän Hevosopistolla on myös merkittävät seudulliset työllistämisvaikutukset.

Ypäjän Hevosopisto pyrkii vastaamaan hevosalan murroksen haasteisiin valmisteilla olevassa strategiassaan.

– Hevosalalla on suuri mahdollisuus tuottaa hyvinvointia, elämyksiä ja luontokokemuksia kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Alalta vaaditaankin nyt kyvykkyyttä uudistua ja vastata haasteisiin, Hevosopiston toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäki sanoo.

Kun hevosalan rahoitus vähenee, Hevosopistokin joutuu ydintehtävänsä koulutuksen järjestämisen ohessa etsimään uusia tulolähteitä.

– Kaupallisen toiminnan tulevaisuuden mahdollisuudet ovat erityisen tarkastelun alla. Esimerkiksi hevosavusteinen toiminta on suotuisasti kehittymässä myös varteenotettavaksi liiketoiminnaksi. Siinä hevonen on mukana erilaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, mikä vastaa hyvin nykykuluttajan toiveisiin henkisen ja fyysisen toimintakyvyn edistäjänä.

Kynnys matalalla

Urbanisoituvassa maailmassa ihminen kaipaa useiden tutkimustenkin mukaan luontoelämyksiä.

– Elämys- ja matkailupuolella on mahdollista kehittää erilaisia matalan kynnyksen tuotteita, joiden myötä ihmiset pääsevät kohtaamaan hevosia ja poneja. Esimerkiksi erilaiset kärry- ja piknikajelut kiinnostavat, Pauliina Mansikkamäki kertoo.

Uusi asia on Vermon ravikoulu, jonka toiminnasta Hevosopisto vastaa.

– Ravikoulu tarjoaa elämyksiä ja opettaa käsittelemään eläimiä mm. erilaisilla kursseilla. Hevosopistolla on myös roolinsa hevosmatkailussa, jonka puitteissa on paljon mahdollisuuksia kehittää uutta.

Mansikkamäki uskoo perinteisen ratsastus- ja raviurheilun pitävän pintansa tulevaisuudessakin, mutta niiden pitää myös pystyä vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin.

Hevosala työllistää

Strategiatyö on käynnistynyt vuoden vaihteessa ja valmistuu kevään aikana, tehtäviä tarkistellaan kansainvälisestä, kansallisesta ja seudullisesta näkökulmasta.

– Hevosopistolla on merkittävät seudulliset työllistämisvaikutukset. Opiston alueita ja kiinteistöjä huoltavat ja korjauksista vastaavat pääosin paikalliset yritykset. Opiston työntekijöistä liki puolet on ypäjäisiä ja tämän lisäksi erittäin merkittävä osa kulkee työssä lähiseudulta, Pauliina Mansikkamäki toteaa.

Opetushenkilöstön koulutuksessa Hevosopisto tekee yhteistyötä HAMK Edun kanssa.

– Tällä haluamme varmistaa parhaan mahdollisen osaamisen kehittävässä hevostalouden kentässä.

Hevosalalla työskentelee 15000 suomalaista ja se on merkittävä monimuotoistuvan maaseudun elinkeino ja elävöittäjä. Hevosharrastuksen piiriin kuuluu liki puoli miljoonaa suomalaista.

 

Lue myös: Ypäjällä ratsastetaan Pohjoismaiden mestaruuksista – Haaveissa EM-tason kilpailut

Luetuimmat