JUTUT

Jätevesien uudistusrintamalla vielä hiljaista

Jätevesiasetuksen määräämät muutokset pitää tehdä kesämökeillä ensi vuoden syksyyn mennessä. Silti järjestelmien uudistamiseen on lähdetty kovin hitaasti.

Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta on väännetty vuosia, vaatimuksia on lievennetty useita kertoja ja vääriä hälytyksiä on riittänyt. Määräaika lähestyy taas, sillä vanha järjestelmä pitää uusia ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä kiinteistöissä, jotka sijaitsevat enintään sadan metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueesta.

– Aika hiljaista on tällä rintamalla ollut vielä, ja vain harvassa kiinteistössä on ryhdytty toimiin. Joissakin paikoissa on jotakin tehty ja sitten kyselty, onko kaikki mennyt oikein, Forssan kaupungin rakennustarkastaja Jukka Laaksonen kertoo.

Laaksonen toteaa lupapuolen kulkeneen vähän jälkijunassa. Jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii asianmukaisen suunnittelun, ja kiinteistöllä tulee olla jätevesiselvitys, vaikkei toimenpiteitä tarvitsisi tehdä.

– Rakennusvalvonta hankkii paikan päälle suunnittelijan, joka laatii lupapiirustukset ja toimittavat ne sitten meille. Jos omistajalla on aikomus tehdä muitakin muutostöitä mökillään, luvat kannattaa hakea niihinkin samalla kerralla jätevesijärjestelmän uusimisen edellyttämien lupien kanssa. Menevät sitten samalla kerralla.

Tietoa kannattaa hakea

Jukka Laaksonen katsoo jätevesiasetuksen sisällön järkevöityneen vuosien mittaan. Toisaalta asetuksen vaatimiin uudistuksiin on tarjolla valtava määrä erilaisia ratkaisuja. Pelkästään jo käymäläratkaisujen valikoima on melkoisen kirjava.

– Itselle sopivimman järjestelmän löytäminen edellyttää aika paljon tietojen hakemista, mutta rakennusvalvonnasta, suunnittelijoilta ja vesiensuojeluyhdistykseltä saa neuvoja. Kannattaa myös kysellä muilta ihmisiltä sitä, minkälaisia kokemuksia heillä on omista valinnoistaan, Laaksonen vinkkaa.

Asetusta saatetaan myös tulkita eri tavoin eri kunnissa.

– Meillä on lähdetty esimerkiksi kantoveden osalta siitä, että kantovedeksi katsotaan myös se, että vettä tuodaan pumpulla vesistöstä saunaan kylmävesihanan kautta. Kaikissa kunnissa pumpun tuomaa vettä ei pidetä kantovetenä.

Laaksonen toteaa, että järjestelmän ehtii vielä hyvin uudistaa ennen asetuksessa säädettyä määräaikaa, joskin ammattitaitoisilla suunnittelijoilla työmäärä kasvaa koko ajan.

– Ja ministeriö varmaankin kehottaa kuntien rakennusvalvontaa järjestelmällisesti katsomaan, että asiat on kiinteistössä hoidettu. Jos ei ole, kerromme kauniisti, että nämä asiat pitää saattaa asetuksen vaatimalle tasolle.