JUTUT

Katto on ratkaiseva tekijä

Verohallinnon ohjeissa on yksityiskohtaisesti rajattu, mistä vapaa-ajan asunnossa teetettävistä töistä saa kotitalousvähennystä.

– Kaikenlainen vanhan rakennuksen remontointi kuten esimerkiksi katon korjaus tai pintojen kunnostus oikeuttaa vähennykseen. Samaten se, jos rakennus sähköistetään ensimmäisen kerran. Uudiskohteiden mökkiremontit puolestaan ovat kotitalousvähennyksen ulkopuolella, Veronmaksajain Keskusliiton johtava lakimies Päivi Kaari kertoo.

Paikoitellen voi olla hankalasti määriteltävää se, milloin uudisrakennuksen katsotaan lakkaavan olemasta uudisrakennus.

– Tulkinnanvaraisuuksia on yleensäkin olemassa ja niitä on sitten testattu oikeusasteissa. Laki on hallinnollisesti työläs, vaikka se näyttää tekstissä yksinkertaiselta.

Omistaminen ei ole ehtona

Uudisrakennuksiksi katsotaan myös vanhan mökin laajennus sekä pihalle tehtävä varastorakennus, leikkimökki ja grillikatos.

– Niistä ei saa vähennystä, ja se tulee monelle yllätyksenä. Onkin aina hyvä selvittää mahdollisuus kotitalousvähennykseen ennen kuin lyö lukkoon teetettävän työn hinnan.

Sen sijaan vanhalle mökille tehtävät rakennelmat, joissa ei ole kattoa, oikeuttavat vähennykseen. Tällaisia ovat esimerkiksi patiot ja laiturit.

– Kotitalousvähennystä ei saa myöskään vapaa-ajan asunnon piha-alueen ulkopuolella teetettäviin töihin kuten mökkitien kunnostamiseen tai rannan ruoppaukseen.

Kiinteistön omistaminen ei ole ehtona kotitalousvähennyksen saamiselle. Maksaja saa vähennystä esimerkiksi kunnossapitotöistä, jotka tehdään omien vanhempien tai isovanhempien asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

– Yhteisomistuksessa olevista kesämökeistä kotitalousvähennyksen voi saada jokainen, joka mökkiä käyttää siltä osin kuin on kustannuksiin osallistunut. Jakamaton kuolinpesä ei voi hyödyntää vähennystä, mutta pesän osakkaat kyllä, Päivi Kaari toteaa.