JUTUT

Korkeakoulujen yhteishaku on auki – HAMK tarjoaa Forssassa uutta Bioeconomy Engineering -koulutusta

HAMK:uun voi syksyn korkeakoulujen yhteishaussa hakea sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liikenteen alan sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutuksiin. Kuva: Tapio Tuomela
HAMK:uun voi syksyn korkeakoulujen yhteishaussa hakea sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liikenteen alan sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutuksiin. Kuva: Tapio Tuomela

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkoi syyskuun alussa. Haku päättyy keskiviikkona 18.9. klo 15. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa Opintopolku.fi.

Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK) voi syksyn korkeakoulujen yhteishaussa hakea sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liikenteen alan sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutuksiin. Opinnot alkavat tammikuussa 2020.

Insinööri (AMK) -tutkinnon voi opiskella päivätoteutuksena joko konetekniikan tai tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa Riihimäellä tai englannin kielellä kiertotalouden ammattilaiseksi uudessa Bioeconomy Engineering -koulutuksessa Forssassa.

Työssäkäyville sopivia koulutuksia ovat monimuotototeutukset, joista syksyn yhteishaussa mukana ovat sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) Valkeakoskella sekä sairaanhoitaja (AMK) Hämeenlinnassa.

Muuntokoulutukset täydentävät osaamista

Jo korkeakoulututkinnon suorittaneilla on myös mahdollisuus täydentää omaa osaamistaan eri alojen muuntokoulutuksissa.

Sähkö- ja automaatiotekniikan muuntokoulutuksessa täydennetään automaatiotekniikan osaamista sähkötekniikan alueella. Koulutus on suunnattu soveltuvan alan insinööri-, insinööri AMK- tai DI-tutkinnon aiemmin suorittaneille.

Jos taas olet suorittanut artenomi (AMK) -tutkinnon HAMKin ohjaustoiminnan koulutusohjelmassa, olet kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tai yhteisöpedagogi (AMK), omaa osaamista voi täydentää sosionomiopinnoilla hakeutumalla sosionomi (AMK) muuntokoulutukseen. Myös sosiaalialan opistoasteen, esim. sosiaalikasvattaja- tai sosiaaliohjaajatutkinnon suorittaneet, ovat hakukelpoisia muuntokoulutukseen.

Liiketalouden muuntokoulutus on tarkoitettu jo korkeakoulututkinnon hankkineille henkilöille, jotka haluavat täydentää tutkintoaan kaupallisella osaamisella (tradenomi AMK). Aiemmin suoritetun korkeakoulututkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä soveltuvia yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opintoja tai sinulla tulee olla vastaavat kesken jääneet korkeakouluopinnot.

Muuntokoulutuksissa tutkinnon suoritusaika on opiskelijan pohjakoulutuksesta riippuen noin 2 – 2,5 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa monimuoto-opintoina oman työn ohessa.

Valitse tarkkaan järjestys

Hakulomakkeelle voi merkitä yhdestä kuuteen hakutoivetta.

Hakutoiveita ja niiden järjestystä voi muuttaa 18.9. klo 15 saakka. Tämän jälkeen hakutoivejärjestystä ei voi enää muuttaa, joten järjestys kannattaa harkita huolellisesti. Jos hakemusta täytettäessä pyydetään liitteitä, ne tulee ladata hakemukseen 25.9. klo 15 mennessä, jos niitä sinulta hakemusta täyttäessäsi pyydetään.

AMK-valintakoe uudistuu

Syksyn yhteishaussa otetaan käyttöön ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. HAMK:n sivuilta voi lukea lisää, miten valintakoeuudistus näkyy HAMKin koulutuksiin hakeutumisessa. Valtakunnallisesta valintakoeuudistuksesta löytyy lisätietoa myös Arenen tiedotteessa.