JUTUT

Kuiva silta puretaan Loimaalla

Varsinais-Suomen ely-keskus toteuttaa mittavia korjaus- ja rakennustöitä valtatie 9:llä Turun ja Humppilan välillä.

– Hankkeet liittyvät laajempaan kehittämisselvitykseen ysitiellä Turun ja Tampereen välillä, projektipäällikkö Timo Bäcklund kertoo.

Kaksikaistainen valtatie vaatii parannuksia etenkin lähempänä Turkua, sillä tiellä tapahtuu paljon onnettomuuksia.

Miljoonahanke

Loimaan kohdalla suuri hanke on eritasoliittymän parantaminen.

– Ysitien ja Pikatien eritasoliittymä ei täytä nykyisiä vaatimuksia. Nykyisellään siellä ei ole erkanemis- tai kiihdytyskaistoja ollenkaan, Timo Bäcklund toteaa.

Valmistelevat työt eritasoliittymän pohjan parantamiseksi ovat jo käynnistyneet.

– Ensi vuoden puolella puretaan valtatien ylittävä vanha kuiva silta, jonka tilalle rakennetaan uusi silta. Rakennustyön ajan liikenne ohjataan ramppiin tehtäviä väliaikaisia kiertoliittymiä pitkin.

Samassa yhteydessä rakennetaan kevyelle liikenteelle valtatien alikulku ns. Lammenpuiston kohdalle.

– Kaikkineen työt valmistuvat ensi vuoden aikana. Kokonaiskustannukset nousevat arviolta 4-5 miljoonaan euroon, mutta lopullinen hinta ratkeaa vasta ensi syksynä urakkalaskennassa.