JUTUT Loimaa

Loimaa kaavailee kuntoutusosaston sulkemista – Hoitajat: ”Palveluja tulisi kehittää eikä ajaa alas”

Loimaan kaupunki kaavailee sairaalan kuntoutusosasto 1:n sulkemista. Osaston henkilöstön mielestä taloutta pitäisi korjata kehittämällä palveluja eikä ajamalla niitä alas.
Loimaan sairaalan akuutti kuntoutusosasto 1:n henkilökunnalla on huoli niin tiiviin työyhteisön hajoamisesta kuin erikoissairaanhoidon osaamisen hiipumisesta, johon osaston sulkeminen väistämättä johtaisi.
Loimaan sairaalan akuutti kuntoutusosasto 1:n henkilökunnalla on huoli niin tiiviin työyhteisön hajoamisesta kuin erikoissairaanhoidon osaamisen hiipumisesta, johon osaston sulkeminen väistämättä johtaisi.

Loimaalla on kolme kaupungin hallinnoimaa akuuttia kuntoutusosastoa, jotka toimivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kiinteistössä. Loimaan kaupungin säästösuunnitelman mukaan osastoilta ollaan vähentämässä yhteensä 22 potilaspaikkaa, mikä tarkoittaa yhden kokonaisen osaston sulkemista. Esille tuodun ehdotuksen mukaan akuutti kuntoutusosasto 1 suljettaisiin kokonaan.

– Ehdotus sulkemisesta tuli hyvin nopealla aikataululla. Johtava ylilääkäri Sari Koistinen toi ehdotuksen henkilökunnan tietoon syyskuun 23. päivänä. Osaston lakkauttaminen on tuotu esille ainoana vaihtoehtona selvittämättä paremmin muita säästökeinoja ja esittämättä perusteluja osasto 1:n lakkautukselle, lähihoitaja Minna-Mari Boman toteaa.

Osaston lakkauttamisehdotus on aiheuttanut huolta ja epätietoisuutta henkilökunnan keskuudessa. Myös alueen väestö on herännyt huoleen hoitopaikkojen riittävyydestä, sillä kansalaisadressi akuuttien kuntoutusosastojen säilyttämisen puolesta sai nopeasti yli 2000 nimeä.

Vahvaa osaamista

Väestö ikääntyy myös Loimaan seudulla. Jos oman kaupungin sairaanhoidolliset hoitopaikat eivät riitä, erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat. Tällöin potilaat, joita nyt hoidetaan Loimaalla perusterveydenhuollon paikoilla, päätyisivät erikoissairaanhoitoon.

– Jos Loimaan kaupungin omat jatkohoitopaikat eivät riitä, lisäkustannuksia tulee vääjäämättä. Erikoissairaanhoito velottaa hoitopäivistä siirtoviivemaksua eli korotettua hoitopäivämaksua, jos potilas jää hoidon päättymisen jälkeen erikoissairaanhoitoon yli kolmeksi päiväksi, apulaisosastonhoitaja Leena Paavilainen toteaa.

Paavilainen ja Minna-Mari Boman toteavat osaston lakkauttamisen olevan vastoin kansallista suuntausta, missä sairaanhoidon kustannuksia tulee vähentää juuri perusterveydenhuollon toimia vahvistamalla.

– Kustannuksia hillitään parhaiten niin, että kaupungin kuntouttavilla vuodeosastoilla on vahvaa osaamista ja yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa on toimivaa, jolloin potilaat voivat nopeasti siirtyä jatkohoitoon omaan perusterveydenhuoltoon.

Akuutilla kuntoutusosasto 1:llä on telemetrialaitteet, joiden avulla seurataan potilaan sydämen sykettä ja mm. esiintyviä rytmihäiriöitä reaaliajassa. Telemetrialaitteiston antennien siirtäminen eri tiloihin osasto 1:ltä aiheuttaisi myös lisäkustannuksia.

– Tehdäänköhän nyt kovien säästöpaineiden alla lyhytnäköisiä päätöksiä tulevaisuuden suhteen, Boman pohtii.

Kiristyksiä kotihoitoon

Samoissa Loimaan kaupungin säästösuunnitelmissa on esitetty myös kotihoidon kriteerien kiristämistä samaan aikaan kuin osastopaikkoja vähennettäisiin.

– Adresseihin nimiä laittaneet ilmaisivat huolensa osastohoidon saatavuudesta Loimaalla tulevaisuudessa. Etenkin iäkkäiden potilaiden hoito kiireisillä erikoissairaanhoidon osastoilla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa aiheuttaa turvattomuuden tunnetta ihmisissä. Herää kysymys, onko siellä tilaa hoitaa kaikkia, vai lähetetäänkö potilaat päivystyksestä takaisin kotiin, jos paikkoja ei löydy, Leena Paavilainen miettii.

Aikaisemmin kuntoutusosasto 1 oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sisätautiosasto. Osastolla on edelleen vahvaa sisätautisen potilaan hoidon osaamista mm. diabeteksen, munuaisten vajaatoiminnan ja sydänsairauksien suhteen.

– Osastolla on kaupungin hallinnoimisen ajankin ollut potilaita erikoissairaanhoidon paikoilla, joten sairaanhoidollinen osaaminen on säilynyt. Myös akuutti kuntoutusosasto 2:lla on hoidettu erikoissairaanhoidon potilaita.

Loimaa etsii keinoja sote-palveluiden kustannusten alentamiseksi ja tulojen lisäämiseksi.

– Loimaan kaupungin vahvoissa perusterveydenhuollon palvelurakenteissa ja sairaanhoidollisessa osaamisessa olisi mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden tarpeisiin alueellisesti laajemminkin. Henkilökunta toivookin, että taloutta lähdettäisiin korjaamaan kehittämällä palveluita, eikä ajamalla niitä alas.

Luetuimmat