JUTUT Loimaa

Loimaan sotejohtaja toteaa kotihoidon haastavaksi työksi, jossa ei juuri glamouria ole

Loimaan sotejohtaja Timo Hokkanen toteaa kotihoidon haastavaksi työksi, jossa ei niin paljon glamouria ole.
Timo Hokkanen katsoo, että kotihoidon ohella voisi enemmän kehittää sosiaalista ulottuvuutta yhteistyössä.
Timo Hokkanen katsoo, että kotihoidon ohella voisi enemmän kehittää sosiaalista ulottuvuutta yhteistyössä.

Timo Hokkanen aloitti Loimaan sosiaali- ja terveysjohtajana kaksi kuukautta sitten.

– Sotejohtajan virka tuli hakuun samoihin aikoihin, kun toimitusjohtajan tehtäväni Pihlajalinnassa olivat organisaatiomuutoksen myötä loppumassa, joten aikaikkuna oli loistava, Hokkanen sanoo.

Uudessa työkentässään Hokkanen näkee paljon myönteisiä asioita.

– Vaikka kunnat ovat ongelmallisessa tilanteessa, hyviä mahdollisuuksia on silti olemassa. Täällä on aloitettu Ankkuri-toiminta, ikäihmisten palveluita uudistetaan ja Tyks Loimaan sairaalan sijainti avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Sairaalaosastojen yhteistyöstä on neuvoteltu Pöytyän ja Auran kanssa, ja keväämmällä on näiltä osin odotettavissa ratkaisuja.

– Olen iloinen siitä, että erilaisia vaihtoehtoja on katseltu ennakkoluulottomasti ja riskit ja hyödyt on analysoitu.

Terävöittämistä

Säästötoimenpiteenä Loimaa lomauttaa koko henkilöstönsä porrastetusti.

– Meillä ensimmäiset lomautukset alkavat huhtikuussa. Sairaalan yhden kuntoutusosaston sulkemisen vuoksi taas sairaalapaikkojen määrä vähenee kahdeksallatoista. Näiden asioiden myötä hoitoketjun toimivuutta on terävöitettävä, Timo Hokkanen toteaa.

Lomautusjaksot ovat mitaltaan 18 päivää ja kolme päivää.

– Kolmen päivän lomautukset koskevat toimintoja, joita ei pysty järjestämään hoito- tai palvelutakuun rajoissa vähennetyllä henkilöstöllä. 18 päivän lomautukset toteutetaan siellä, missä ei suoraan ole lakisääteistä sanktiorajaa, esimerkiksi kehitysvammaisten päivätoiminnassa.

Terveyskeskuksen toimintaan Hokkanen ei usko lomautusten vaikuttavan kovinkaan suuresti.

– Kiireettömissä tapauksissa lääkärille pääsee nyt 24 päivässä ja hoitajalle viidessä päivässä. Kiireettömät tapaukset ovat usein myös sellaisia, että aika kannattaakin varata myöhemmäksi ajankohdaksi.

Kotihoito pinnalla

Kotihoito on Loimaalla tämän hetken puheenaihe. Lähiaikoina useampikin kotihoidon työntekijä on irtisanoutunut.

– Henkilöstön saatavuus on viime aikoina ollut heikompaa, mutta ei Loimaa yksin paini tämän ongelman kanssa. Sotepuolella kotihoito on suurin työllistäjä. Työntekijöitä on 102 ja jatkossakin siellä tarvitaan eniten työvoimaa, Hokkanen sanoo.

Hokkanen toteaa kotihoidon yhdeksi sosiaali- ja terveysalan haastavimmaksi työksi.

– Asiakastyötilanteessa ei ole työryhmän tukea ongelmanratkaisuhetkellä. Työnohjaukseen pitääkin aina panostaa. Kotihoidossa on myös valtakunnallisesti paljon konkreettista selvitettävää alkaen siitä, minkälaisia asioita kotihoidossa tehdään ja missä kulkee palvelun tuottamisen raja eli pystyykö se asiakas vielä asumaan kotonaan.

Hokkanen pitää tärkeänä myös sitä, että selvitetään, onko kotihoidon työntekijöillä käytössä kaikki työtavat, jotka helpottaisivat työntekoa.

– Hyvinvointiteknologiasta on hyviä kokemuksia, mutta se ei ole ratkaisu, jos digitalisaatio on päälle liimattu.

Kotihoidon perusvireeksi Hokkanen toteaa sen, että tuetaan ihmisiä ja autetaan heitä elämään hyvää elämää.

– Tavallaanhan siinä joutuu myös kantamaan vastuuta ja joskus myös ns. väärän kritisoinnin kohteeksi. Ei sotetyössä mitään hirveätä glamouria ole.

Luetuimmat