JUTUT Forssa

Matkulaisperhe oli ilman vettä koko syksyn – Kotikaivoja vaivannut kuivuus, yleisesti Forssan alueella vesitilanne ollut hyvä

Pohjavesi on poikkeuksellisen alhaalla etenkin lounaisessa Suomessa. Forssan alueella vettä on riittänyt, mutta joitakin kotikaivoja on vaivannut kuivuus. Matkulainen perhe löysi vesipulaan apua kylätalolta.
Valtakunnallisesti pohjavesi on kovin alhaalla. Forssan alueella vettä on kuitenkin riittänyt hyvin.

Matkun keskustan tuntumassa asuvan Kaisa Leena Arjavaaran perheen kaivosta loppui ensimmäisen kerran vesi kaksitoista vuotta sitten.

– Vaikeampi tilanne se oli silloin, kun lapset olivat vielä pieniä, Arjavaara toteaa.

Seuraavan kerran perhe jäi ilman vettä viime elokuun alkupäivinä.

– Vedetöntä aikaa kesti joulukuulle saakka. Palokunta tarjoutui syksyllä täyttämään kaivomme, mutta mieheni oli sitä mieltä, että annetaan olla, kun ei ollut varmuutta, miten kaivo kestää.

Perheen vanhemmat ja kaksi teini-ikäistä lasta hakivat kotiin vettä Matkun kylätalolta.

– Siellä saimme käydä myös suihkussa ja saunassa. Monta kertaa lähdimme iltaisin kylätalolle koko porukka pyjamat päällä. Myös ystävien luona saimme käydä pesulla ja saunomassa.

Kiusallisena Arjavaara koki usein sen, että pyykkiä alkoi kasaantua.

– Siitäkin selvittiin aina ystävien avulla. Ongelmallisimmaksi tilanteessa osoittautui ruoanlaitto ja tiskaaminen, mutta kaikesta selvittiin huumorilla.

Arjavaara näkee asiassa hyviäkin puolia.

– Teinit, joilla oli tapana kuluttaa paljon aikaa suihkussa, oppivat, että vesi ei ole itsestäänselvyys. Aika nopeasti he oppivat, että vettä pitää säästää eikä kuluttaa tarvetta enempää. Ja aina asiat voisivat olla huonomminkin.

Tilanne hallussa

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen kertoo pohjavesitilanteen olevan alueella hyvä.

– Pohjaveden korkeus on vesihuoltoliikelaitoksen alueella ollut normaalilla tasolla. Valtakunnallisesti on ollut paljon juttua siitä, että vedestä on pulaa, mutta meillä on onneksi Kaukjärvi ja Vieremänharjusta vettä imeytyi kuivasta kesästä huolimatta hyvin, Paakkonen toteaa.

Rantaimeytymistä on myös ollut Loimijoen varsilla.

”Olemassa olevan vedenottamon rinnalle on rakennettu vedenkäsittelylaitosta. Jos koeajo näyttää hyviä tuloksia, lähdemme ottamaan sitä käyttöön.”

– Asian kääntöpuoli rantaimeytymisessä on se, että luontainen happipitoisuus vedessä on matalampi, kun vesi on riittävän alhaalla. Silloin rauta- ja mangaanipitoisuus nousee ja aiheuttaa omat ongelmansa.

Raakavesinäytteet ovat olleet reilusti alle suojaraja-arvojen.

– Yhdessä kalkkipitoisen veden kanssa rauta ja mangaani aiheuttavat saostumia. Näistä tulee välillä yhteydenottoja, ja hyvä niin. Nyt ongelmia on kuitenkin ollut aika vähän.

Puolitoista vuotta sitten tilanne oli hankalampi.

– Kun sakkaa on tullut, eri puolilla kaupunkia on tarvittu huuhtelua. Vieremän laitoksella päästiin lipeästä eroon ja happitaso saatiin nostettua. Olemassa olevan vedenottamon rinnalle on rakennettu vedenkäsittelylaitosta. Jos koeajo näyttää hyviä tuloksia, lähdemme ottamaan sitä käyttöön.

Paakkosella ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni talous alueella on oman kaivoveden varassa.

– Pääsääntöisesti kiinteistöt ovat liittyneet verkkoon.

Viime kesänä pohjaveden pinta putosi koko maassa.

– Toistaiseksi vesi on riittänyt, eikä laatuongelmia ole ollut. Meillä meni hyvin, mutta sympatiani ovat monen vesilaitoksen puolella. Toivottavaa on, että keväällä lumi sulaisi hallitusti, jolloin siitä myös imeytyisi mahdollisimman paljon pohjaveteen.

Lounaassa vesi alhaalla

Valtakunnallisella tasolla pohjavesitilannetta seuraa Suomen ympäristökeskus SYKE, jolla on suuntaa-antavia seuranta-asemia eri puolilla maata.

– Tällä hetkellä maan lounaisosissa pohjavesi on 10–40, paikoitellen jopa 50–70 senttimetriä keskimääräistä alhaisemmalla tasolla, hydrogeologi Mirjam Orvomaa kertoo

Toissavuonna pohjavesivaranto ei täydentynyt ollenkaan.

– Viime vuonna tilanne ei ollut niin paha. Pohjaveden kannalta sadevesi on parempi kuin routaisen maan päällä sulava lumi, joka ei pääse imeytymään maaperään.

Ongelmia alhaalla oleva pohjavesi aiheuttaa enimmäkseen talouksille, joiden vedensaanti on oman kaivon varassa.

– Jos vesi on alhaalla, sen laatu voi heikentyä, kun veden happipitoisuus vähenee.

Orvomaa toteaa, että oman kaivon vesi kannattaa tutkituttaa joka kevät, mikäli veden käyttäjiin kuulu riskiryhmiin lukeutuvia ihmisiä kuten vanhuksia tai pieniä lapsia.

– Samaten vesinäyte kannattaa ottaa, jos kaivolle tapahtuu jotakin erikoista. Muuten riittää, että näyte otetaan kolmen vuoden välein.

Lisätietoa kaivojen huollosta löytyy sivustolta ymparisto.fi.