JUTUT Loimaa

Metsämaan jätevesidraama katkolla – Kahden vuoden pallottelusta ei tullut yhtään mitään

Jätevedenpuhdistuksessa on kyse vesistöjen tilan hyvinvoinnista ja vähimmillään pahoinvoinnin lisäämisen estämisestä. Ympäristön tila, kuntatalous ja kuntalaisten investointihalukkuus eivät aina kulje käsi kädessä. Omanlaistaan jätevesiepisodia on käyty kahden vuoden ajan Loimaan Metsämaalla.
Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Kojonjoen tila Metsämaalla on tällä hetkellä välttävä.
Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Kojonjoen tila Metsämaalla on tällä hetkellä välttävä.

Kaavailtu Metsämaan jätevedenpuhdistamon rakentaminen ei sisälly ainakaan Loimaan kaupungin tämän vuoden investointihankkeisiin.

– Kaupunki on hakenut kevytpuhdistamoratkaisua, joka taas ei miellytä ely-keskusta. Nyt tämä tärkeä hanke on jäissä, kertoo metsämaalainen, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

Lausuntopallottelua

Metsämaan jätevedenpuhdistamon ympärillä on käyty erikoista episodia kahden vuoden ajan. Loimaan kaupunki on muotoillut ympäristölupaa aina uudelleen, ja Varsinais-Suomen ely-keskus on pyytänyt lisälausuntoja.

– Metsämaalla on pienpuhdistamo, joka suodattaa mm. koulun ja päiväkodin jätevedet, mutta se on tullut elinkaarensa päähän. Mitoitus ylittää asukasvastineluvun, jolloin vaaditaan ympäristölupa, Varsinais-Suomen ely-keskuksen erikoisasiantuntija Harri Helminen toteaa.

Loimaa on esittänyt Metsämaalle uutta pienpuhdistamoa.

– Kyse on vesienhoidosta, ja jätevedenpuhdistus suhteutetaan vesien ekologiseen tilaan. Metsämaata halkovan Kojonjoen tila on nyt välttävä, kun taas tavoitetila on hyvä. Loimaan kaavailemat puhdistustehot eivät täytä vaatimuksia.

Kaiken kaikkiaan Helminen toteaa pienpuhdistamoista pyrittävän valtakunnallisestikin eroon.

– Ei puhdistettujakaan vesiä voi purkaa jokeen, vaan ne on johdettava kokonaan pois. Hakemuksissaan Loimaa on vähätellyt ympäristövaikutuksia, vaikka siirtoviemäriratkaisu Loimaan jätevedenpuhdistamolle olisi kustannuksiltaan kohtuullinen.

Helminen kertoo siirtoviemärin rakentamisen kustannusten olevan 800 000 euron luokkaa.

– Loimaan kaavaileman pienpuhdistamon kustannukset olisivat noin 300 000 euroa. Nämä euromäärät eivät ole suoraan verrattavissa toisiinsa, sillä siirtoviemäri on todella pitkäaikainen, ainakin kolmenkymmenen vuoden ratkaisu. Pienpuhdistamon käyttöikä taas on noin kymmenen vuotta ja toiminnalliset tehot heikkoa luokkaa.

Siirtoviemärin rakennuskustannukset olisivat Helmisen mukaan helposti katettavissa jätevesimaksun korotuksella seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden korotus taksoihin olisi 2,6 prosenttia.

– Jos tästä vielä jotakin seuraa, aluehallintovirasto varmasti tekee omat päätöksensä. Me ely-keskuksena olemme antaneet asiassa jo neljä lausuntoa. Yleensä asioissa selviää yhdellä lausunnolla, enkä tiedä, mikä tämän tapauksen kanssa on niin vaikeaa.

Rahapula ratkaisee

Pienpuhdistamon rakentamisesta luvanhakijana on Loimaan kaupungin tekninen toimi.

– On totta, että siirtoviemäri olisi pitkäikäisempi ratkaisu, mutta sen esittäminen ei olisi mennyt läpi budjettiehdotuksessa. Kyse on kaupungin taloustilanteesta. Nyt Metsämaan jätevedenpuhdistamon määrärahaesitys on kokonaan poistettu tämän vuoden investointilistalta. Tuskin se sinne ensi vuonnakaan nousee, Loimaan kaupungin katuinsinööri Jarkko Salminen sanoo.

Määrärahaesityksen poistopäätös perustuu siihen, että lupakäsittely on jatkunut liian pitkään, nyt kahden vuoden ajan.

Kunnallisen liikelaitoksen Loimaan Veden johtaja Ari Kaunisto toteaa, ettei siirtoviemärin rakentaminen ole taloudellisesti järkevää.

– Jätevesiasetus tulee voimaan syksyllä, ja sen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt, jotka eivät ole aivan vesistön tuntumassa. Metsämaallakin asetus koskee aika harvoja kiinteistöjä.

Kaunisto kertoo, ettei metsämaalaisilla kiinteistönomistajalla ole juurikaan ollut halukkuutta liittyä vapaaehtoisesti kunnalliseen jätevedenpuhdistusjärjestelmään.

– Näistä asioista on kokemusta myös siltä ajalta, kun Ypäjän ja Loimaan välille rakennettiin siirtoviemäriä. Loimaan puolella ei yksikään kiinteistönomistaja ollut kiinnostunut asiasta. Loimaan Vedenkin pitää olla pitkässä juoksussa taloudellisesti kannattava liikelaitos. Emme myöskään voi pakottaa kuntalaisia investointeihin.