JUTUT

Opinnäytetyössä kartoitetaan hevosmatkailun riskejä: Olennaista on turvallisuus ja ennakointi

Hevosmatkailussa on omat riskinsä. Niitä kartoittaa nyt HAMKissa opiskeleva Hanna Kraft, joka pyrkii sitä myöten saamaan alan yrittäjät kiinnittämään entistä paremmin huomiota turvallisuuteen ja vaaratilanteiden ennakointiin.
Kuva: Riina Vesterinen

Hämeen ammattikorkeakoulussa agrologiksi opiskeleva Hanna Kraft tekee opinnäytetyötä aiheenaan vastuullinen hevosmatkailutuote.

– Opiskelen kolmatta vuotta ja olen nyt töissä Aktiviteettikeskus Tahko Farmilla Tahkovuorella. Keskuksen palveluihin kuuluu isona osana mm. hevosmatkailu, Kraft kertoo.

Tuttuun aihealueeseen Kraft keskittyy myös opinnäytetyössään.

– Teen aiheeseen liittyen kyselytutkimusta, johon olen pyytänyt kommentteja hevosmatkailutuotteiden tai -palveluiden ohjaajina ja oppaina toimivilta tai toimineilta henkilöiltä. Tavoitteenani on kartoittaa hevosmatkailun riskejä.

Omat hevoset tunnettava

Hanna Kraft toteaa turvallisuuden olevan olennainen osa hevosmatkailua.

– Hevosmatkailussa ollaan usein tekemisissä aloittelijoiden kanssa, ja siksi riskien tiedostaminen on erityisen tärkeää. Tuotteista pitää pystyä rakentamaan kaikille osapuolille turvallisia, Kraft pohtii.

Parhaillaan Kraft kartoittaa hevosmatkailun potentiaalisia riskejä.

– Esimerkiksi täällä hevosmatkailun suurimpina asiakasryhminä ovat aikuiset naiset ja lapsiperheet. Pääosin asiakkaat ovat aloittelijoita. Heille ja kokeneemmille ratsastajille on tarjolla hevossafareita ja muita matalan kynnyksen hevosmatkailutuotteita.

Kraft kertoo ihmisten hakevan elämyksiä, ja suuria sellaisia voivat olla myös ratsastuskokemukset.

– Hevosmatkailuyrityksillä on olemassa tietotaitoa ja valmiutta järjestää toimintaansa turvallisesti, mutta ehkä kaikkea mahdollista ei silti joka paikassa ole huomioitu. Erityisesti potentiaaliset riskit liittyvät aloittelijoihin.

Yleisesti ottaen hevosmatkailu nähdään turvallisena, ja onnistuneita kokemuksia jaetaan laajalti sosiaalisessa mediassa.

– Toisaalta yksikin somessa jaettu negatiivinen kokemus nousee esiin ja vaarantaa samalla yrittäjän toimeentulon.

Kraftin mielestä on olennaista etsiä sopivia ratkaisuja eritasoisille asiakkaille.

– Tahko Farmilla esimerkiksi kartoitetaan ennalta asiakkaiden tilanne, kysytään, onko aiempaa ratsastuskokemusta. On tärkeää tietää asiakkaan lähtötaso. Esimerkiksi mitään vauhtimaastoa ei pidä tarjota aloittelijoille.

Asiakkaiden taitojen kartoittamisen lisäksi erityisen tärkeää on tuntea omat hevoset, niiden vahvuudet ja heikkoudet perin pohjin.

– Kokemattomille ratsastajille pitää olla tarjolla rauhallisia hevosia, jotka eivät stressaa turhista, vaan osaavat myös suhtautua asiallisesti ihmisen yllättäväänkin käyttäytymiseen.

Ryhmissä olisi Kraftin mielestä hyvä olla lähinnä samantasoisia ratsastajia.

– Jos taso kuitenkin vaihtelee, aina pitää mennä aloittelijoiden ehdoilla. Hevosalan ammattilainen osaa ennakoida tilanteet.