Tammela

Päiväkotien tilat ovat usein pelkistettyjä – Tammelassa leikki astui ulos muovilaatikosta

Tammelan Tammitarhan päiväkodin tilat muuntuivat inspiroiviksi oppimisympäristöiksi, kun leikki tuotiin esteettisesti ja houkuttelevasti esille.
Aada ja Vilja leikkivät Hanne Nymanin ja Jenni Hirvosen kanssa uudistetussa miljöössä.
Aada ja Vilja leikkivät Hanne Nymanin ja Jenni Hirvosen kanssa uudistetussa miljöössä.

Tammelan kunta on saanut opetushallituksen valtionavustusta varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi vuosille 2019-2020. Tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja -ympäristöä ja mahdollistaa lasten oppiminen leikin kautta.

– Leikkiminen on keskeinen osa hanketta, sillä lapselle on luontaista oppia leikin kautta. Leikkiessä oppii myös vuorovaikutustaitoja, Tammelan varhaiskasvatuksen johtaja Paula Laakso kertoo.

Laakso toteaa, että aikuiset oppivat tuntemaan lasten ajatusmaailmaa syvemmin leikkimällä heidän kanssaan.

– Jotta voimme kehittää lasten leikkitaitoja, meidän varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulee heittäytyä leikkiin mukaan. Aikuinen voi rikastaa lapsen ajattelua kuitenkaan johdattelematta tätä liikaa.

Värejä tarjolle

Tammelan kunta tekee yhteistyötä leikkipedagogiikan ja leikkiympäristön kehittämiseksi Hannelandian varhaiskasvatuksen kouluttajan Hanne Nymanin kanssa.

– Olin opetushallituksen kutsumana vuosina 2015–2016 pitämässä Esi- ja alkuopetuspäivillä työpajaa leikin ja elämyksellisen oppimisen teemalla. Sana alkoi sitten levitä nopeasti ja sain useita yhteydenottoja eri puolilta Suomea ja kutsuja kertomaan työtavasta lisää. Päätin vastata koulutuspyyntöihin ja perustaa yrityksen, Nyman kertoo.

Nyman toteaa suomalaisten päiväkotikiinteistöjen olevan usein liian pelkistettyjä.

– Vanhojen päiväkotien tilat ovat Suomessa pääsääntöisesti valjuja ja ilmeettömiä. Tulisi pohtia tarkkaan, että keitä varten tiloja suunnitellaan, etenkin millaista toimintaa varten tiloja luodaan. Todellisuudessa tiloja joudutaan nyt luomaan liikaa perustoimintojen kuten ruokailun sekä siivouksen ja puhtaanapidon lähtökohdista.

Leikki usein muovilaatikoissa

Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin todetaan, että tilojen tulee ohjata lasta leikkiin ja tutkimiseen, liikkumiseen ja taiteiluun.

– Päiväkoteja suunniteltaessa olisikin hyvä ottaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia mukaan suunnittelemaan oppimis- ja leikkiympäristöjä.

Nyman oli viime viikon ajan Tammelan Tammitarhassa kehittämässä leikkiympäristöjä ja muotoilemassa tilojen käyttöä yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa. Samalla luotiin pohjaa uudelle ajattelulle pedagogisesta toiminnasta eli miten leikistä tehdään työtapa.

– Täällä kuten päiväkodeissa yleensäkin leikki on pakattu muovilaatikoihin. Tiedän hyvin sen, että henkilöstö joutuu myös käyttämään sitä materiaalia, mitä käytettävissä on. Leikki ei kuitenkaan kuulu pelkästään laatikkoon, vaan esille ja tarjolle. Se ei vaadi aina rahaa vaan toisenlaista ajattelua. Meidän tulisi pohtia sitä hetkeä, kun lapsi astuu tilaan. Kun tilassa on inspiraation lähteitä ja värejä tarjolla, se houkuttelee tutkimaan ja toimimaan.

Varhaiskasvatuksen opettaja Jenni Hirvonen sanoo Hanne Nymanin tuoneen lukuisia hyviä vinkkejä, joiden myötä leikkiympäristöä voi muokata nykyistä houkuttelevammaksi.

– Tästä kaikesta voi tulla vain pelkkää hyvää. Hanne on kehittänyt ympäristöjä sellaisiksi, että haluan itsekin leikkiä täällä, Hirvonen kertoo.

Luetuimmat