JUTUT

Risto Pelli on todellinen musiikin moniottelija

Tammelalainen muusikko ja säveltäjä Risto Pelli on tehnyt aiemmin kotipaikkansa seurakunnalle mm. kirkkonäytelmää varten klassista baritoniaariaa ja tarvittaessa sijaistanut kanttoreita reilusti yli kolmen vuosikymmenen ajan.

– Olen myös tehnyt urku- ja kuoroteoksia messun kulloiseenkin tarpeeseen. Kirkkomusiikin klassinen ulottuvuus tulee lapsuudenkodistani, jonka katson olleen myös uskonnollinen kasvuympäristöni, Pelli pohtii.

Aikanaan Pelli aloitti Sibelius-Akatemian opintonsa kirkkomusiikkiosastolla, mutta ei kuitenkaan ottanut alaa täysin omakseen vielä silloin.

– Valmistuttuani musiikinopettajaksi toimin useiden työnantajien palveluksessa opettaen paitsi omaa alaani myös mm. musiikin teoriaa ja säveltapailua, pop- ja jazzlaulua. Tein myös pitkän uran peruskoulussa ja lukiossa, missä painottui pop- ja rock-henkinen musiikki.

Haastava yhtälö

Risto Pelli ei halua tolkuttomasti korostaa säveltämisensä ammattimaisuutta.

– Katson kuitenkin, että olen juuri sillä tekemisen alueella eniten saavuttanut. Ammattilaisuudeksi sen on tehnyt tilaustöiden runsaus, Pelli kiittää.

Monipuolinen mies on käynyt läpi kaikki musiikin tekemisen osa-alueet. Pelli on säveltänyt, laulanut, opettanut ja rakentanut musiikkinäytelmiä, mutta myös sanoittanut, sovittanut ja tuottanut musiikkia.

– Säveltämisen filosofia on kiinnostanut siinä määrin. että pohdin sitä kirjallisesti niihin aikoihin, kun sain Suomen Kulttuurirahaston puolivuotisapurahan oman musiikkini julkaisutoimintaan. On nimittäin niin, että omien genresuuntautumisieni osalta on kolme strategista lähestymistapaa: omaperäisyys, sujuvuus ja ankara ammatillisuus. Näistä kaksi ensin mainittua ovat ikään kuin toisensa poissulkevia ja niiden välillä vallitsee ikuinen tasapainoilu. Ongelmana on, että kun toinen toteutuu, toinen ei. Haastava yhtälö.

Lähiajan suunnitelmissa Pellillä on mm. oman tietokoneensa sisällön kategoriointi.

– Siellä on älyttömästi tavaraa, mikä pitäisi saada markkinoiduksi, ja se taas ei ole minun juttuni. Niin se on, että jotkut tekevät ja toiset myyvät.

Gospelin hyvä koodisto

Risto Pellin konsertin uusin teos on vuodelta 2017 oleva urkukappale ja vanhin on melodia-aihe noin 70-luvun alusta.

– Se pulpahti esiin, kun sävelsin uusiksi virsikirjan tekstejä seurakunnan tilaamaan Tammela-messuun. Gospeliin noin ylipäätään sopii se, mikä kaikkeen säveltämiseen. Perimmiltään kysymys on vain siitä, kuinka korkeina ja pitkinä sävelet seuraavat toisiaan. Ehkä juuri tämän genren kohdalla kyseinen koodisto on poikkeuksellisen salliva, Pelli pohtii.

Konsertin musiikinjohtajina toimivat Evi Kant ja Hannu Mäkelä. Esiintyjiä on seitsemisenkymmentä, kun mukana ovat yksittäisten laulajien ja soittajien lisäksi mm. Tammelan Kirkkokuoro ja Forssan Kamarikuoro, jonka perustamisessa Pelli oli mukana.

– Esiintymässä on esimerkiksi luottolaulajani Sanna Pietiäinen ja luottoviulistini Kosti Rämö. Pitkäaikainen ystäväni Erkki Liikanen juontaa konsertin.

Risto Pellin sävellyskonsertti Tammelan kirkossa sunnuntaina 18. maaliskuuta klo 18. Tapahtumaan on vapaa pääsy, käsiohjelman hinta 10 euroa menee yhteisvastuukeräykseen.