JUTUT Forssa

Ruokinta auttaa linnut talven yli – Taloyhtiöissä tarvitaan hallituksen lupa

Lintujen talviruokinta on paitsi hauska harrastus, myös lintujen kannalta tärkeää. Kerrostaloasukkaan kannattaa kuitenkin tiedustella taloyhtiön kanta asiaan.
Lintujen talviruokinta tarjoaa iloa niin linnulle kuin ruokkijallekin. Kuva: Terho Aalto
Lintujen talviruokinta tarjoaa iloa niin linnulle kuin ruokkijallekin. Kuva: Terho Aalto

Lintujen talviruokinta on BirdLife Suomi ry:n mukaan hyvä aloittaa, kun maa jäätyy tai peittyy lumeen. Lisäksi sinitiaisen ja mustarastaan ilmaantuminen pihapiiriin kertoo usein siitä, että ravinto luonnossa alkaa olla vähissä.

Kaupunkialueella lintujen ystävä on haastavassa asemassa, sillä lintujen talviruokinta voi aiheuttaa eripuraa taloyhtiöissä.

Lupa taloyhtiöltä

Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys oy:n isännöitsijä Rami Tervomaa ohjeistaa kerrostalo- tai rivitaloasukkia tiedustelemaan taloyhtiön hallituksen kantaa lintujen ruokintaan.

– Lähtökohtaisesti taloyhtiöiden hallitus voi päätöksellään kieltää lintujen talviruokinnan. Valitettavasti tämä on aika tavanomainen kiistanaihe. Linnuista on iloa ja moni niitä haluaisi ruokkia, mutta yhtä moni asiaa vastustaa, Rami Tervomaa kertoo.

Lintujen ruokinnan negatiivisena puolena pidetään likaantumista ja kutsumattomien vieraiden houkuttelemista ruokintapaikalle.

– Keskitie asiassa voi olla taloyhtiön yhteinen ruokintapaikka. Tosin siinä vaiheessa tulee ongelmaksi, että kuka hoitaa ruokintapaikan. Yleensä ne ovat jonkun taloyhtiön aktiivin itsensä huoltamia ja niiden täytyy sijaita riittävän kaukana kiinteistöstä, kuten esimerkiksi puistossa tai vastaavassa, että jyrsijät eivät pääse pesiytymään talon nurkkiin.

Monimutkainen ohjeistettava

Forssa-Asunnot oy:n vuokrataloissa lintujen ruokinta on kiellettyä.

– Olemme eläinten puolella, mutta asia on monimutkikas, sillä siihen on vaikea antaa yleispätevää ohjeistusta, koska joillakuilla asia menee aina yli, kun heitellään esimerkiksi parvekkeilta siemeniä alas, toimitusjohtaja Seppo Hakamäki toteaa.

Forssa-Asunnot oy:n vuokrataloista ei myöskään löydy yhteisiä ruokintapaikkoja.

– Pelkona ovat rotat ja muut jyrsijät, joten asiaa ei katsota hyvällä. Lisäksi vaarana on likaantuminen, mikä ei ole hyvä asia pihoilla leikkivien lastenkaan vuoksi.

Kieltojen sijaan pelisääntöjä

Kiinteistöliitto uskoo, että oikein toteutettuna ruokinnasta voi olla taloyhtiölle enemmän iloa kuin haittaa. Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen ehdottaa, että kieltämisen sijaan lintujen talviruokinnalle sovitaan oikeat pelisäännöt. Taloyhtiöiden on tärkeää valita ruokintapaikkaa ylläpitävä asukas, joka huolehtii paikan siisteydestä. Ennalta kannattaa sopia myös se, miten toimitaan, jos ongelmia ilmenee.

– Jo pelkästään ruokintapaikan ja sen ympäristön pitäminen puhtaana ruoan tähteistä, kuten maahan pudonneista siemenistä, ehkäisee suurimman osan mahdollisista ongelmista. Jos lintulaudan ympäristö pidetään siistinä, sillä ei ole erityistä merkitystä alueen rottakannalle, Pynnönen toteaa.

Lintujen talviruokinta

Suomen runsaasta 240 pesimälajista noin 70 jää sinnittelemään Suomeen talveksi.

Sopiva aika talviruokinnan aloittamiselle on silloin, kun maa jäätyy tai peittyy lumeen.

Ruokintaa pitäisi jatkaa yhtäjaksoisesti siihen asti, kunnes maa on keväällä paljas ja sula.

Kylmyys, lyhyt valoisa aika, lumi ja jää heikentävät lintujen ravinnonsaantimahdollisuuksia.

Paljon energiaa sisältävä ruoka auttaa lintuja kestämään koviakin pakkasia. Esimerkiksi sinitiainen joutuu tankkaamaan moninkertaisesti oman painonsa verran ruokaa selvitäkseen hengissä pakkasyön yli.

Talven aikana hyvin ruokaa saaneet linnut ovat paremmassa kunnossa keväällä pesimäajan kynnyksellä. Vaikutukset näkyvät myönteisesti myös lintukannoissa.

Lähde: birdlifesuomi.fi