JUTUT Loimaa

Taloustilanne huolestuttaa Loimaalla myös päättäjiä – “Loimaa ei ole kriisikunta, meillä on muutama vuosi aikaa tasapainottaa taloutta”

Loimaan kaupunki varautuu virastotalojensa remontointiin 6,6 miljoonan euron summalla. Kaupungin taloustilanne huolestuttaa niin kuntalaisia kuin päättäjiäkin, mutta kaupunginhallituksen puheenjohtaja korostaa, ettei Loimaa ole kriisikunta.
Loimaan kaupunki ostaa Krottikoulun 300 000 eurolla. Kiinteistöä on aluksi kaavailtu väistötiloiksi kaupungintalon remontin ajaksi.

Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ns. Krottikoulun eli entisen käsi- ja taideteollisuuskoulun kiinteistön ostamiseen 300 000 euron määrärahan. Kiinteistöä kaavaillaan väistötiloiksi, kun Loimaan kaupungintalon ja Hirvikosken entisen kunnantalon homevaurioita ryhdytään korjaamaan.

Kaupunginhallitus edellytti aiemmin, että ennen kauppakirjan allekirjoittamista Krottikoulun kiinteistöstä pitää saada kaupungille sisäilmatutkimus.

– Kaupungintalon ja Hirvikosken kunnantalon sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa jo jonkin aikaa. Tällä hetkellä esimerkiksi kaupungintalossa tekee töitä vain noin neljätoista ihmistä. Henkilöstöä on siirtynyt sieltä mm. entiseen Alastaron kunnantaloon, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teija Ek-Marjamäki kertoo.

Budjetti avataan

Kaupungintalon ja kunnantalon remonttien budjetti yltää yhteensä 6,6 miljoonaan euroon.

– Keväällä on tarkoitus aloittaa suunnittelu ja käynnistää tarjouskilpailu. Samaten kaupungin budjetti avataan keväällä ja käyttömenot ja investoinnit katsotaan uusiksi todennäköisesti huhtikuun valtuustossa, Teija Ek-Marjamäki toteaa.

Viranhaltijoilta on pyydetty Krottikoulun osalta käyttötarkoitusselvitys.

– Krottikoulun kiinteistölle on varmasti paljon käyttöä senkin jälkeen, kun se on toiminut väistötilana. Esimerkiksi entisen Lapiduksen kiinteistön huono kunto on puhuttanut paljon, ja sieltä todennäköisesti siirretään kaupungin työllisyyspalvelujen toimintoja Krottikoululle.

Muiltakin osin erilaiset toiminnot kaipaavat nykyistä parempia tiloja.

– Työväenopiston toimintoja voitaisiin ainakin osin siirtää mm. Taidetalosta Krottikoululle. Erilaisia mahdollisuuksia on paljon.

Talous tasapainoon

Moni loimaalainen kauhistelee rahamäärää, joka uppoaa kiinteistöjen peruskorjauksiin. Jotkut näkisivät parhaana vaihtoehtona kaupungintalon purkamisen ja asuinkerrostalon rakentamisen sen tilalle. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, sillä kaupungintalo on suojeltu rakennus. Hirvikosken kunnantalo puolestaan on vuoden 2015 keskeisten alueiden osayleiskaavassa osoitettu paikallisesti merkittäväksi kohteeksi.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kumpaakaan ei voi purkaa, ja molempien rakennusten ulkoasun säilyttäminen entisellään on keskeistä, Loimaan kaupungin kehittämisjohtaja Matti Tunkkari kertoo.

Teija Ek-Marjamäki pohtii, että kaupungintalon ja kunnantalon myyminenkin olisi melkoisen hankalaa.

– Kuka niitä ostaisi? Ei näiden rakennusten, varsinkaan kaupungintalon pitäminen tyhjillään torin laidassa olisi kaupungille missään suhteessa eduksi, Ek-Marjamäki toteaa.

Ek-Marjamäki sanoo, että kaupungin pärjäämisestä ovat huolestuneita kuntalaisten lisäksi myös päättäjät.

– Samalla olemme kuitenkin myös toiveikkaita. Pystymme edelleen takaamaan laadukkaat peruspalvelut, ja harrastusmahdollisuuksia Loimaalla on runsaasti niin kulttuurin kuin liikunnankin puolella.

Ek-Marjamäki muistuttaa, että Loimaan sairaalastakin löytyy paljon enemmän terveydenhuollon palveluita kuin ihmiset kuvittelevat.

– Monella tuntuu olevan sellainen mielikuva, että sairaalan toiminta olisi hiipunut kokonaan sen jälkeen kun ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja anestesiaa vaativat leikkaukset loppuivat. Kiinteistö on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin omistama, ja Loimaan kaupunki on siellä vuokralaisena. Varmaankin mahdollisuudet olisivat toisenlaiset, jos rakennus olisi kaupungin omistuksessa.

Useiden tutkimusten mukaan loimaalaiset viihtyvät Loimaalla ja ovat tyytyväisiä etenkin kaupungin turvallisuuteen ja rauhallisuuteen hyviksi koettujen palvelujen ohella.

– Loimaa ei ole kriisikunta, ja meillä on muutama vuosi aikaa tasapainottaa taloutta.