JUTUT

TRUST toi kantaväestön ja maahanmuuttajat yhteen uusin tavoin

Olemme saaneet paljon informaatiota, joka auttaa Suomessa elämisessä. Olemme pystyneet tunnistamaan taitojamme ja erilaisia mahdollisuuksiamme, joiden avulla kotoutua yhteisöön.

Muuan muassa näin kommentoivat oikeusministeriön alaiseen, Forssassa toteutettuun TRUST-hankkeeseen osallistuneet maahanmuuttajat projektin antia. Forssa oli yksi vasta päättyneen hankkeen pilottipaikkakunnista.

Palvelujunasta omaan venymiseen

TRUST-hankkeen tavoitteina olivat maahanmuuttajien työllisyyden sekä kantaväestön ja uusien tulijoiden suhteen parantaminen. Olennaista oli myös se, että maahanmuuttajat oppivat aiempaa paremmin tunnistamaan omat voimavaransa ja mahdollisuutensa.

– Hanke on hyvä esimerkki kotoutujien ja kolmannen sektorin oman kyvykkyyden tunnistamisesta, esille nostamisesta ja tukemisesta. Hankkeessa yhdistyivät eri sektoreiden ja osaajien tekeminen tavalla, joka hyödytti kotoutujia ja heidän verkostoaan, Forssan kaupungin työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen kirjoittaa hankkeen loppuraportin esipuheessaan.

Hankkeen vetäjänä toiminut Jorma Kuitunen on samoilla linjoilla.

– Hankkeen sisällä vedetty Voima-kurssi työpajoineen oli toimiva kokonaisuus. Maahanmuuttajat saivat uusia yhteyksiä kantaväestöön, ja ehkä hanke avasi heille myös uusia työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia. Kaiken tämän mahdollisti aktiivisten toimijoiden joukko, Kuitunen toteaa.

Kuitunen pohtii, ettei osallistuminen, voimavarojen kartoitus ja omanarvontunnon rakentaminen aina helposti pääse osaksi maahanmuuttajien arkea.

– Heitä kuljetetaan palvelujunassa, kun pitäisi vahvistaa omaa osallisuutta. Suurin osa maahanmuuttajista on Lähi-idästä tulleita, joilla ei välttämättä ole sellaista aktiivisen toimijan kokemusta yksilönä, kun heidän kulttuurinsa perustuu vahvaan yhteisöllisyyteen. Siksi pitääkin tukea heidän omaa kykyään venyä ja selviytyä eikä vain tuoda ulkopuolelta konkreettista apua.

Järjestövalmennuksessa otettiin esille, miten yhdistykset voisivat innostaa maahanmuuttajia ja kotouttavia tahoja maahanmuuttajaneuvoston perustamiseen.

– Neuvosto voisi edustaa eri tulijaryhmiä Forssan seudulla sekä keskustella ja tehdä aloitteita hyvien väestösuhteiden kehittämiseksi. Hankkeen ohjausryhmä totesikin, että tätä asiaa pidetään esillä niin maahanmuuttajien, kotouttavan verkoston kuin kuntapäättäjienkin suuntaan.

Loppuraportissa todetaan, että TRUST Forssa ei ehkä olisi toteutunut lainkaan, ellei paikallinen muutoshalukkuus olisi yhdistynyt ulkopuoliseen asiantuntijaresurssiin.

– On todennäköistä, että Forssan seudun nostaminen voimavaraistavan kotouttamisen malliksi vaatii jatkossakin olosuhteita, joissa muutamat paikalliset avainosaajat voivat käyttää osan työajastaan yhteistyöhön asiantuntijatuen kanssa. Toisin sanoen voisi kehitellä sisäistä kehittämishanketta, jota voisi rahoittaa omista budjeteista tai hakea ulkopuolista rahoitusta.

TRUST-hankkeen toimijoita olivat Forssan kaupunki, FSHKY, Suomen Punaisen Ristin Forssan ja Jokioisten osastot sekä Forssan seurakunta ja Forssan helluntaiseurakunta.