JUTUT Urjala

Urjala panostaa lapsiin ja nuoriin – Soteratkaisun ennustamattomuus kuitenkin mietityttää

Urjalan kunta panostaa lapsiin ja nuoriin sekä asumisvaihtoehtojen monipuolisuuteen. Huolta Urjalassa kuten muuallakin aiheuttaa tulevien vuosien ennustamattomuus soteratkaisuineen.
Urjalan yhtenäiskoulu valmistui vuonna 2017 ja samana syksynä koulu otettiin käyttöön. Yhtenäiskoulu ja Väinö Linnan lukio ovat Terhi Källin mukaan Urjalan suuria valopilkkuja. Kuva: Leena Ruskeeniemi, arkisto

Urjalan kunnan verotulot nousivat viime vuonna 15 777 498 euroon. Vuoden 2018 talousarviossa esitetty verotulojen määrä ylittyi näin reilulla 190 000 eurolla.

Myönteinen kehitys selittyy veroprosentin korotuksella, noususuhdanteen suhteellisen hyvällä työllisyystilanteella ja yleisellä ansiotason kohentumisella.

– Työllisyystilanne koheni vähän alkuvuodesta, mutta joulukuussa työttömyysprosentti oli 10,5. Maakunnallisesti se on heikoin Tampereen jälkeen, hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi kertoo.

Rajanaapurissa Punkalaitumella työttömyysprosentti on 6,6 ja Sastamalassa 7,3.

– Meillä kuten monessa muussakin kunnassa on kohtaanto-ongelma. Teolliset yritykset työllistäisivät, mutta eivät löydä osaavaa henkilöstöä. Julkisessa haussa olevia työpaikkoja ei hirveitä määriä kuitenkaan ole. Viime joulukuussa avoimia työpaikkoja oli yksitoista ja vuotta aiemmin 22.

Työllisyystilanteen kohentamiseksi Urjalassa on tavoitteena lisätä koulutusta tavalla tai toisella.

– Yksi keino on tarjota henkilökohtaista ohjausta työttömille työnhakijoille ja saada siten ihmisiä polullaan eteenpäin.

– Meillä on työllisyyden edistämishankkeita, mutta hankkeissa on aina se ongelma, että niiden päätyttyä ei välttämättä hyvin käynnistynyt toiminta enää jatkukaan. Ei se motivoi, jos on päässyt juttuun sisälle, ja sitten kaikki tyssää. Oma aktiivisuus kärsii helposti siinä tilanteessa.

Koulupuoli valopilkkuna

Suurina valopilkkuina Terhi Källi näkee Urjalan uuden yhtenäiskoulun ja Väinö Linnan lukion.

– Harvassa pienessä kunnassa on uusi ajanmukainen koulurakennus ja lukio. Koulupuoli on yksi markkinointimme painopisteistä, Källi toteaa.

Kunnassa panostetaankin voimakkaasti lapsiin ja nuoriin.

– Nyt esimerkiksi päiväkotityöryhmä pohtii päiväkodin fyysisten tilojen tulevaisuutta. Päiväkotirakennus on alun pitäen rivitalo, joten toiminnallisesti se ei ole optimaalinen. Kartoituksessa mietitään nyt, minkälaisilla ratkaisuilla nykytilat saataisiin toimivammiksi.

Urjalan etuna Källi näkee myös tiiviin kuntakeskuksen.

– Keväällä pidämme Asumisen päivän, jonka tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia asumisvaihtoehtoja, joita Urjalassa on tarjolla. Täältä on lyhyt matka ja hyvät yhteydet esimerkiksi Tampereelle, ja siihen suuntaan matkustaminen on todella edullista joukkoliikenteen palvelusetelin ansiosta. Ei sellaistakaan monessa kunnassa ole tarjolla.

Mitään suuria investointeja kunta ei tällä hetkellä suunnittele.

– Vain joitakin perusparannustyyppisiä asioita on kaavailuissa, sillä yhtenäiskoulu oli todella iso ponnistus. Varovaisuutta puoltaa sekin, että kenelläkään ei ole tässä vaiheessa mitään käsitystä siitä, mitä seuraavat kaksi vuotta valtakunnallisesti tuovat tullessaan ja mihin soteratkaisussa päädytään.