JUTUT Loimaa, Forssa

Uusiutuvan energian käyttö kasvussa – “Ydinvoimaan suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin”

Uusiutuvien energialähteiden käyttö sähköntuotannossa on kasvussa. – Erityyppistä sähkövoimaa pitää kuitenkin olla käytössä, sillä tässä maassa ei voida olla liikaa riippuvaisia vaikkapa tuulivoimasta, Sallila Energia oy energiapäällikkö Raimo Prusi toteaa.
Kuluttajia kiinnostaa enemmän sähkön hinta kuin sen alkuperä.
Kuluttajia kiinnostaa enemmän sähkön hinta kuin sen alkuperä.

Sallila Energia oy:n energiapäällikkö Raimo Prusi arvioi, että yli puolet yhtiön asiakkaista ei tiedä ostamansa sähkön alkuperää.

– Yleisesti ottaen kiinnostus ei ole kovin suurta, mutta on myös olemassa asiakkaita, joille puhtaasti tuotettu energia on tärkeä asia. Ehkä enemmän ollaan kiinnostuneita sähkön hinnasta ja tarjouksista, Prusi pohtii.

Fossiilivapaus kasvussa

Sallila Energian kokonaismyynnistä noin kuusikymmentä prosenttia on fossiilivapaata energiaa.

– Fossiilivapaista energialähteistä ydinvoiman osuus on 42 prosenttia ja uusiutuvien energialähteiden 18 prosenttia. Prosenttiluvut ovat koko lailla samanlaisia Sallilalla ja konserniin kuuluvalla Forssan Energialla, Raimo Prusi kertoo.

Prusi toteaa Sallilan olevan yhtiönä erilaisessa asemassa kuin sähkön käyttöön ja ostamiseen liittyvän kyselytutkimuksen teettänyt Vattenfall, joka käyttää tuotannossaan vain uusiutuvia energialähteitä.

– Vattenfallilla on käytössään runsaasti vesivoimaa ja ydinvoimaa niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Meillä taas ei omaa tuotantoa ole läheskään samalla tavalla, joten olemme paljolti yleisten markkinoiden armoilla.

Rakenne kuitenkin siirtyy uusiutuvien energialähteiden suuntaan omistusoikeuksien myötä.

– Olemme hankkimassa lisää tuulivoimaosuuksia, minkä lisäksi meillä on merkittävä osuus Fennovoima-hankkeessa ja olemme mukana myös Olkiluoto 3:ssa, jonka toiminta käynnistynee tänä vuonna. Lisäksi olemme panostaneet aurinkoenergiaan rakentamalla Loimaalle aurinkopuiston, jonka tuotto Suomen olosuhteiden myötä on kuitenkin melko vähäistä.

Tarpeeksi energiaa ei saada tuulellakaan Suomessa tuotettua.

– Ydinvoimalla tuotto on tasaisempaa ja varmempaa. Riskihän siinä aina on olemassa kuten kaikessa toiminnassa, mutta asiat pysyvät hyvin hallinnassa selkeillä määräyksillä ja huolellisella käytöllä ja valvonnalla. Ilmaston kannalta ydinvoima on kuitenkin hyvä energialähde, sillä se on hiilidioksidivapaata. On myös ollut selvästi havaittavissa, että ydinvoimaan suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin.

Ydinvoiman hyviin puoliin lukeutuu se, ettei sen saanti ole säästä riippuvaista.

– Aina, kun sähköä käytetään, sitä pitää tuottaa yhtä paljon tilalle. Erityyppistä sähkövoimaa pitää olla käytössä. Ei tässä maassa voida olla liikaa riippuvaisia esimerkiksi tuulivoimasta. Siinä asiassa on hyvä ottaa järki käteen.

Kallis aurinkoenergia

Sähkön hinta on sidoksissa sen alkuperään.

– Ääripäänä on aurinkoenergia, jonka yksikköhinta on suhteellisen kova ja jota hyvin harva ostaa. Vesivoiman ja ydinvoiman hinnoissa ei loppukäyttäjäasiakkaalle ole hirveän isoa eroa, Raimo Prusi kertoo.

Prusi toteaa asiakkaiden melko harvoin kysyvän, millä tavalla sähkö on tuotettu.

– Hintaneuvottelu on ratkaiseva asia. Sallilan ja Forssan Energian asiakkaat ovat kuitenkin valveutuneita, sillä hyvinkin moni on kilpailuttanut sähkösopimuksensa.