JUTUT Urjala

Vaaleja kohti: Jari Tallbackalle luonto ja kierrätys ovat tärkeitä asioita

Urjalalainen johtaja Jari Tallbacka pyrkii eduskuntaan Keskustan listoilta. Tallbackalle tärkeä teema on ilmastonmuutoksen hillitseminen.
Jari Tallbacka on pelannut nuorempana jääkiekkoa. Harrastus on periytynyt kolmelle lapselle, joiden peleissä Tallbacka on viime aikoina hoitanut kuuluttajan tehtäviä.

1. Miten vanhustenhoitoa pitäisi mielestäsi kehittää, jotta kaikilla hoivaa tarvitsevilla ikäihmisillä olisi turvallinen ja välittävä hoitopaikka?

Ensinnäkin palveluita on kehitettävä niin, että ikäihmiset ja heidän omaisensa saavat ”yhdeltä luukulta” tarvitsemansa tiedon ja neuvonnan, kun hoitopaikkaa tarvitaan. Lainsäädännön avulla pitää turvata hoitopaikoissa riittävä henkilökunnan määrä, jotta kaikille voidaan tarjota riittävä ja välittävä hoito.

2. Mitä keinoja Suomen valtiolla on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä panostamalla puhtaisiin teknologioihin. Biokaasun käytössä yhdistyy ilmastohaasteeseen vastaaminen ja taloudelliset hyödyt.

Kestävä metsänhoito on parasta ilmastotyötä. Hiilinieluja pitää kasvattaa istuttamalla metsää poistetuille turvesoille ja heikkotuottoisille viljelystä poistetuille pelloille. Metsien rästiin jääneet ensiharvennukset pitää hoitaa. Kiertotaloudessa liiketoimintamallit perustuvat palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, materiaalien riittävyyteen ja kestävyyteen sekä kierrättämiseen. Lainsäädännöllä voimme ohjata ja asettaa tavoitteita sekä sanktioita, mutta yksin ne eivät riitä. Pitää myös tukea ja mahdollistaa materiaalien uudelleen käyttöä sekä korvaavien materiaalien kehittämistä luonnonvarojen säästämiseksi. Kierrätyksen lisäämisellä myös hillitään ilmastomuutosta sekä säästetään luontoa.

3. Mitkä ovat mielestäsi maahanmuuton suurimmat ongelmat ja miten niitä tulisi korjata?

Suurimpana ongelmana näen hallitsemattoman maahan tulon ja siitä aiheutuvat sijoittamisongelmat sekä pitkät odotusajat oleskeluluvan saannissa. Tätä tulisi korjata kiintiöpakolaisten avulla sekä ottamalla kokonaisia perheitä vastaan. Meillä on tästä hyviä kokemuksia Urjalassa. Lapset ovat päässeet hyvin mukaan koulujärjestelmäämme ja saaneet kavereita. Tulemme tulevaisuudessa tarvitsemaan lisää maahanmuuttajia väestömme ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa.

4. Mikä kolmesta em. teemasta on itsellesi tärkein?

Minulle tärkein teema on tuo ilmastomuutos ja sitä kautta kaikki luontoon ja materiaalien kierrättämiseen liittyvät asiat. Nämä ovat sydäntäni lähellä jo työni puolesta. Olen työskennellyt kierrätyksen parissa koko työhistoriani.

5. Minkälaisia asioita pyrkisit kehittämään kotipaikkakunnallasi, jos sinut valittaisiin kansanedustajaksi?

Yrittäisin lisätä yrittäjyyttä sekä Urjalan houkuttelevuutta asuinpaikkana. Urjalassa on tilaa asua eikä se kuitenkaan ole kaukana. Ajattelen asiaa omasta näkökulmastani, koska vakituinen työpaikka on Tampereella, mutta joudun olemaan Helsingissä noin 2 päivää viikossa. Helsinkiin pääsen junalla Toijalasta. Jos ajatellaan maantieteellisesti, niin Humppilan ja Urjalan seutu on aika keskeisellä paikalla. Pori–Imatra-linjan eteläpuolella asuu 50 prosenttia suomalaisista.