JUTUT Jokioinen

Vaaleja kohti: Jarmo Kalliola pysäyttäisi kalliin maahanmuuton

Jokioislaisen päivämestari Jarmo Kalliolan mielestä vanhustenhoitoon saataisiin runsaasti resursseja pysäyttämällä kalliiksi tuleva maahanmuutto. Kalliola pyrkii eduskuntaan perussuomalaisten listoilta.
Jarmo Kalliola vietti lapsuudessaan paljon aikaa entisessä Kerholassa, missä hänen isoisänsä toimi vahtimestarina ja toiminnan pyörittäjänä.

1. Miten vanhustenhoitoa pitäisi mielestäsi kehittää, jotta kaikilla hoivaa tarvitsevilla ikäihmisillä olisi turvallinen ja välittävä hoitopaikka?

Vanhustenhoitoon pitää lisätä resursseja. Näkisin parhaaksi vaihtoehdoksi saada vanhustenhoito kuntien tai kuntaliittymien hoitoon. Yksityisten hoivapalveluyhtiöiden tavoite on tehdä bisnestä, ja silloin kun maksimoidaan tulot ja minimoidaan menot, saattaa asiakas jäädä vähemmälle huomiolle. Ikäihmisille on taattava ihmisarvoiset vanhuudenpäivät.

2. Mitä keinoja Suomen valtiolla on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Suomessa päästöt ovat globaalisti ajateltuna hyvällä tasolla ja noin promillen luokkaa. Jos Suomessa kiristetään päästöjä entisestään, kulut nousevat, ja teollisuus pakenee maihin, joissa ei päästöjä rajoiteta. Silloin päästöt lisääntyvät globaalisti. Tarvitaan päästötulleja maille, jotka eivät päästötalkoisiin osallistu. Siten voidaan rajoittaa tuotteiden liikkuvuutta ja vaikuttaa näiden maiden haluun rajoittaa päästöjä.

3. Mitkä ovat mielestäsi maahanmuuton suurimmat ongelmat ja miten niitä tulisi korjata?

Ongelma on se, että ihmisiä tulee liian paljon. Erään laskelman mukaan maahanmuuton kustannuksiin menee 3,2 miljardia vuodessa. Se on kaikki pois omilta vanhuksiltamme ja lapsiltamme. Maahan tulee ihmisiä, joiden kulttuuriin kuuluu asioita, jotka Suomessa ovat rikoksia. Kuten on nähty myös terrorismiin taipuvia yksilöitä on tullut Suomeen. Turvallisuus on laskenut maahanmuuton myötä huonolle tasolle.

4. Mikä kolmesta em. teemasta on itsellesi tärkein?

Näistä kolmesta asiasta katson vanhukset tärkeimmäksi. Omat ensin. Lopettamalla haitallinen maahanmuutto vanhustenhoitoon riittäisi resursseja.

5. Minkälaisia asioita pyrkisit kehittämään kotipaikkakunnallasi, jos sinut valittaisiin kansanedustajaksi?

Oman kunnan kehittäminen lähtee siitä, että kuntaan saadaan työpaikkoja, ihmisille riittävästi asuntoja ja palvelut pidetään kunnassa. Nyt kouluja lopetetaan ja palveluista säästetään. Kuntaa pitää lobata yrittäjille ja kunnan pitää toimia myötämielisesti ja yritysten tarpeiden mukaan tilojen löytämiseksi. Syntyvyyttä pitää saada lisättyä ehkä joillakin porkkanoilla. Tosiasia on, että kun nuorilla ei ole työtä eikä varmuutta tulevasta, ei heillä ole myöskään haluja eikä varaa tehdä lapsia.