JUTUT Forssa

Vaaleja kohti: Pia Kuparinen pysäyttäisi nykymuotoisen maahanmuuton

Forssalainen teurastaja Pia Kuparinen laittaisi pisteen hallitsemattomalle maahanmuutolle. Perussuomalaisten ehdokas palauttaisi hyvinvoinnin suomalaisten omaan käyttöön.
Pia Kuparinen ja chihuahuat Donna (vas.) ja Pate osallistuivat Kanta-Hämeen Perusnaisten tapahtumaan Forssassa.

1. Miten vanhustenhoitoa pitäisi mielestäsi kehittää, jotta kaikilla hoivaa tarvitsevilla ikäihmisillä olisi turvallinen ja välittävä hoitopaikka?

Hoitajamitoitusta tulisi korottaa ja kirjata lakiin. Pääsääntöisesti vanhustenhoito tulisi olla julkisen puolen järjestämää. Valvonta on oleellisempaa kuin se, kuka palvelut tuottaa. Valtion tasolla on puhuttu vanhusasiamiehen tai -valtuutetun viran perustamisesta. Vastaava virkamies voisi toimia myös kunnissa.

2. Mitä keinoja Suomen valtiolla on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Suomi on tehnyt ja tekee paremmin ympäristöstään huolehtivaa politiikkaa kuin lähes kaikki verrokkimaat. Tuotanto on pidettävä mahdollisimman pitkälti Suomessa. Liian tiukat vaatimukset päästöjen vähentämiseen ajavat työpaikat enemmän saastuttaviin maihin. Yksityinen kuluttaja voi valinnoillaan vaikuttaa suosimalla kotimaista ruokaa ja tuotteita.

3. Mitkä ovat mielestäsi maahanmuuton suurimmat ongelmat ja miten niitä tulisi korjata?

Humanitäärinen maahanmuutto nykymuodossaan on muodostunut vain kanavaksi sosiaaliselle siirtolaisuudelle, jossa tullaan houkuttimena vastikkeeton ylläpito suomalaisen veronmaksajan rahoilla. Kun tämä maahantulo saadaan loppumaan ja jokainen laiton, hylätyn päätöksen saanut on palautettu, voidaan harkita taloudellisen avun antamista lähtömaihin. Varaa tähän voi olla vasta kun oman maan kansalaisten hyvinvointi on turvattu, eikä esim. valtionvelka enää kasva.

4. Mikä kolmesta em. teemasta on itsellesi tärkein?

Tärkein teemani on hyvinvoinnin palauttaminen ja turvaaminen suomalaisten omaan käyttöön. Tämä ei kuitenkaan onnistu, jos siihen tarvittavat varat haaskataan ilmastohumppaan ja loputtomasti rahaa nielevään takapajuisista maista ja kulttuureista tulevien ylläpitoon ja tehottomiin ns. kotouttamistoimiin.

5. Minkälaisia asioita pyrkisit kehittämään kotipaikkakunnallasi, jos sinut valittaisiin kansanedustajaksi?

Kaikki toimet, jotka tukevat maan kehittämistä suurimpien kasvukeskusten ulkopuolella ovat hyväksi myös Forssan seudulle. Esimerkiksi uusien yritysten ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista voisi tukea positiivisilla kannustimilla. Myös liikenneväylien kunnossapito ja kehittäminen olisi tärkeää seutukunnallemme.