JUTUT Loimaa

Vaaleja kohti: Sanni Kiviniemi korostaa ilmastoasioiden merkitystä

Kokoomuksen loimaalainen ehdokas, assistentti Sanni Kiviniemi korostaa ilmastotalkoiden merkitystä. Kahden lapsen äidin mielestä Suomen tulee aktiivisesti edistää tavoitteita kansainvälisissä neuvotteluissa.
Nuorkauppakamarilaisena Sanni Kiviniemi haluaa kannustaa nuoria lähtemään yhteiskuntavaikutteiseen toimintaan.

1. Miten vanhustenhoitoa pitäisi mielestäsi kehittää, jotta kaikilla hoivaa tarvitsevilla ikäihmisillä olisi turvallinen ja välittävä hoitopaikka?

Tarvitsemme vanhuspalveluihin lisää hoitajia sekä tiukemman ja sitovamman vanhuspalvelulain ja kiinteän hoitajamitoituksen, jolla varmistetaan hoidon laatu ja valvonta. Hoito pitää turvata tarpeiden mukaan ja kotiin tuotavat palvelut, säännöllinen kotihoito ja kuntoutus tulee saada kuntoon. Ennaltaehkäisevillä palveluilla taataan ikäihmisten toimintakyvyn säilyminen pitempään.

2. Mitä keinoja Suomen valtiolla on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Kokoomuksen mielestä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa kaikkien maiden olisi sitouduttava 1,5 asteen vaatimiin päästövähennyksiin, ja Suomen on aktiivisesti edistettävä tavoitetta kansainvälisissä neuvotteluissa. Teollisuuden ja energiatuotannon päästöjä pitää pienentää. Ilmastonmuutos saattaa myös näkyä hyvinkin nopeasti laajamittaisena ilmastopakolaisuutena.

3. Mitkä ovat mielestäsi maahanmuuton suurimmat ongelmat ja miten niitä tulisi korjata?

Mielestäni maahanmuuton suurimmat ongelmat ovat kasvaneessa rikollisuudessa ja terrorismissa. Kokoomus kannattaa EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista. Eurooppalaisen ratkaisun on perustuttava siihen, että siirrytään rajan yli tapahtuvasta turvan hakemisesta järjestäytyneempään kiintiöpakolaispohjaiseen järjestelmään, millä voidaan auttaa enemmän eniten hädässä olevia, kuten naisia, lapsia ja perheitä. Tavoitteena oli myös saada kustannukset hallintaan ja kotouttaa mahdollisimman tehokkaasti turvapaikan saaneet ihmiset.

4. Mikä kolmesta em. teemasta on itsellesi tärkein?

Ilmastonmuutokseen liittyvät asiat. Meillä jokaisella on ympäristö- ja ilmastovastuu tekemisistämme ja kulutuksestamme, jotta tulevilla sukupolvilla olisi myös mahdollisuus nauttia puhtaasta luonnosta. Me kaikki voimme aloittaa pienistä ilmastoteoista mm. kierrättämällä talous- ja muovipakkaukset. Pienistä teoista kasvaa iso merkitys koko yhteiskunnalle.

5. Minkälaisia asioita pyrkisit kehittämään kotipaikkakunnallasi, jos sinut valittaisiin kansanedustajaksi?

Minulle on tärkeää huolehtia siitä että opiskelu, yrittäminen ja työnteko on kannattavaa. Kahden lapsen äitinä myös perheiden, lasten ja nuorten tulevaisuus on lähellä sydäntäni. Peruspalveluiden säilyttäminen seutukunnissa on tärkeää. On etsittävä ja luotava uusia käytänteitä elinvoimaisen Loimaan seudun sekä koko Suomen rakentamiselle koko ajan digitalisoituvassa yhteiskunnassa sosiaaliturva mukaan lukien.