JUTUT Forssa

Vaaleja kohti: Tero Ahtola peräänkuuluttaa kotimaisia palveluja

Forssalainen yrittäjä Tero Ahtola on eduskuntavaaleissa Itsenäisyyspuolueen ehdokkaana.
Tero Ahtola ja kaverilta 40-vuotislahjaksi saatu punainen, Ford Escort ovat samaa ikäluokkaa. Käyttöautona Ahtolalla on vuoden 2001 Saab, joka on ohjelmoitu toimiman e85 bensalla.

1. Miten vanhustenhoitoa pitäisi mielestäsi kehittää, jotta kaikilla hoivaa tarvitsevilla ikäihmisillä olisi turvallinen ja välittävä hoitopaikka?

Hoivan järjestäjällä pitää olla riittävä budjetti ja hoitajien kouluttamiseen riittävät resurssit. Jos hoidettavien määrä muuttuu tai heidän kuntonsa muuttuu ja äkisti tarvitaan lisää henkilökuntaa, sitä pitää pystyä järjestämään. Jokaisen hoivapalveluja tuottavan päätoimipaikka pitää sijaita samassa kunnassa, missä hoidettavatkin sijaitsevat. Tämä hillitsisi suurten kansainvälisten jättifirmojen halua ostaa pieniä paikallisia tuottajia, joiden päätöksenteko on lähellä hoidettavia ja samalla estyisi verovarojen valuminen pois paikkakunnalta, tai jopa pois maasta. Kansainväliset voittojen tuottamiseen tarkoitetut yritysjätit keksivät kyllä keinot kiertää minimimitoituksia, mikäli saavat rakentaa monopolejaan kuten tähänkin saakka.

2. Mitä keinoja Suomen valtiolla on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Autokantaa pitäisi uudistaa, sillä uudemmat autot ovat pääsääntöisesti turvallisempia ja kuluttavat vähemmän. Autovero pitäisi poistaa vaiheittain, jottei nykyisten autojen arvo putoa äkillisesti. Tuet pitäisi kohdistaa esimerkiksi heille, jotka vaihtavat autonsa pienempiruokaiseen käytettyyn autoon. Metsien hakkuita ei saa kieltää. Oikein mitoitetut harvennushakkuut on toimiva ratkaisu. Puusta rakennettu talo sitoo hiilen, kun taas metsään mätänevät puut tuottavat päästöjä mädätessään.

Tuontitulleila voisi vaikuttaa siihen, että vältettäisiin tuotannon siirtymistä sellaisiin maihin, missä jätteet dumpataan mereen, savupiiput tupruttavat suoraan taivaalle ja töissä ollaan vailla ihmisoikeuksia ja mistä tavara rahdataan paksua öljyä imevillä rahtilaivoilla tänne.

3. Mitkä ovat mielestäsi maahanmuuton suurimmat ongelmat ja miten niitä tulisi korjata?

Suurin ongelma tällä hallituskaudella on ollut, että hallitus ei ole tehnyt mitään, vaan on useasti kertonut odottavansa EU-tason ratkaisua. Todelliset hätää kärsivät kuitenkin ovat leireillä, josta ei omin avuin matkusteta Suomeen useiden turvallisten maiden läpi. Pakolaisleireiltä tulisi ottaa ihmisiä vastaan mahdollisuuksien mukaan, muilta osin maahanmuuton pitäisi olla työperäistä. Rajalla pitäisi myös kontrolloida, kuka tänne tulee ja mistä ja pitäisi olla mahdollisuus ottaa säilöön, mikäli tulijaa ei kyetä tunnistamaan. Turvapaikkahakemusten uusimisia pitäisi niin ikään rajoittaa.

4. Mikä kolmesta em. teemasta on itsellesi tärkein?

Katson asioita isosta kuvasta kokonaisuutena ja en ole minkään tietyn asian edustaja. Jos noista kolmesta pitää valita, ilman muuta tärkeintä on saada vanhustenhoito kuntoon.

5. Minkälaisia asioita pyrkisit kehittämään kotipaikkakunnallasi, jos sinut valittaisiin kansanedustajaksi?

Pyrkisin tuomaan politiikan lähemmäksi ihmisiä. Nykyiset päättäjät ovat täysin vieraantuneet tavallisista ihmisistä ja meidän elämästä ja siksi päätökset eivät palvele kansaa. Politiikan pitäisi olla ihmistä varten, eikä ihmisten politiikkaa varten.