JUTUT Loimaa

Vaaleja kohti: Timo Tammisen mielestä ahneus on mennyt inhimillisyyden edelle

Loimaan Alastarolla asuva sahatyöntekijä Timo Tamminen pyrkii eduskuntaan sosialidemokraattien listoilta. Tamminen peräänkuuluttaa vanhusten hoivaan välittävää, voitontavoittelusta vapaata hoitoa.
Timo Tamminen on Loimaan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen taloustyöryhmän jäsen.

1. Miten vanhustenhoitoa pitäisi mielestäsi kehittää, jotta kaikilla hoivaa tarvitsevilla ikäihmisillä olisi turvallinen ja välittävä hoitopaikka?

Yksityisillä tahoilla, joissa on ongelmia ilmaantunut, on ahneus mennyt inhimillisyyden edelle. Alunperin kunnat ja kaupungit ovat tuottaneet vanhusten hoivapalvelut sillä periaatteella, että ihmiset hoidetaan ilman voitontavoittelua. Vanhusten hoito ei ole mitään tähtitiedettä, vaan ihmisen inhimillistä kohtaamista. Turvallinen hoito edellyttää moniammatillista tiimityöskentelyä, jossa työntekijöillä on riittävästi aikaa työntekoon sekä mahdollisuudet kehittää työpaikan oloja.

2. Mitä keinoja Suomen valtiolla on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Suomi voisi olla edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä järkevällä ja kestävällä tavalla osallistumalla kansainvälisten sopimusten laatimiseen ja niiden noudattamiseen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen lähtee myös jokaisen omista valinnoista. Maaseudulla on oman auton käyttö monille täysin välttämätöntä. Tavoitteet sähköautojen yleistymisestä ovat kannatettavia, mutta aikataulut ovat epärealistiset. Lisäksi sähköauton hankinta tulee sen hinnan takia olemaan useimmille mahdotonta. Metsänomistajia pitää tukea niin että metsän kiertoaikaa voidaan pitkällä tähtäimellä pidentää.

3. Mitkä ovat mielestäsi maahanmuuton suurimmat ongelmat ja miten niitä tulisi korjata?

Kotouttamisohjelmassa on ratkaisun avain; tehostetummin pitää puhua Suomen tavoista, miesten ja naisten tasa-arvosta ja ennen kaikkea huolehtia siitä, että jokainen maahan jäävä saa kielenopetusta. Meistä jokainen voi myös olla avuksi erilaisissa asioissa. Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen on lopettanut monta projektia, joilla edes jonkinlaisia olosuhteita lähtömaissa on pystytty ylläpitämään.

4. Mikä kolmesta em. teemasta on itsellesi tärkein?

Sydäntäni lähinnä ovat vanhukset, jotka ovat aikanaan rakentaneet tätä maata tuleville sukupolville. Oma isoisäni oli sotaveteraani ja isoäitini eli sota-ajan kotirintamalla. Sain seurata heidän vanhuuselämäänsä hyvin läheltä. He saivat asianmukaista hoitoa ja hoivaa loppuun asti.

5. Minkälaisia asioita pyrkisit kehittämään kotipaikkakunnallasi, jos sinut valittaisiin kansanedustajaksi?

Voimme osoittaa tontti- ja hintapolitiikalla, että yritystoimintaan kannattaa seudullamme satsata. Varsinkin maaseutumaisessa asumisessa asukasmäärät helposti vähenevät, kun työpaikat karkaavat kauas. Myös julkisten yhteyksien lisääminen harvaan asutuilla alueilla lisäisi houkuttelevuutta. Kaikki eivät halua asua kaupunkien keskustoissa eivätkä edes taajamissa.