JUTUT

Valtatien liittymät ratkaisevat Humppilan tulevaisuutta

Yhdessä Enemmän Humppilassa -hankkeen myötä pyritään kehittämään mm. kunnan sekä yritysten ja yhdistysten välistä yhteistyötä, verkostoitumista ja elinvoimaisuutta.

– Hankeaika alkoi kesäkuun 1. päivänä. Vs. hallintojohtaja Terhi Källi teki hankehakemuksen, mutta koska hän lähti muualle, jonkun piti alkaa vetää hanketta, kun rahoituspäätöskin oli jo saatu, Humppilan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Kimmo Remes kertoo.

Yhteinen ostoskylä

Kimmo Remeksestä tuli hankkeen projektipäällikkö, ja Humppilan kunnan toimistosihteeri Tiia Reiman toimii hanketyöntekijänä oman työnsä ohella.

– Tähän mennessä olemme panostaneet paljon esimerkiksi yrityshaastatteluihin. Kyselemme yrittäjiltä, mitkä yrityksen näkökulmasta ovat kunnan vahvuudet, miten uusia yrityksiä saisi Humppilaan, minkälaista yrityspalvelua yrittäjät kaipaavat ja mitä kunta voisi tehdä yrittäjien hyväksi, Remes luettelee.

Hankkeen myötä on syntynyt idea Humppilan ostoskylästä.

– Se ei tarkoita fyysistä ostoskylää, vaan yhteistä kanavaa, josta yritykset ovat helposti löydettävissä. Ostoskyläkanavan kautta yritykset voisivat hoitaa markkinointiaan ja tiedottaa kampanjoistaan ja tapahtumistaan. Aika moni yritys on jo valmis lähtemään mukaan, kunhan käytännön toteutukseen päästään.

Reiman ja Remes toteavat yrittäjien suhtautuvan hankkeeseen ja sen toteutustapoihin positiivisesti.

– Olennaista on, että olemme lähteneet yrittäjien luo sen sijaan, että heidän pitäisi tulla kunnantalolle.

Verkostojen rakentamisen ohessa selvitellään myös seutukunnallista yhteistyötä.

– Jokioisten ja Tammelan yritysasiamiehet ovat irtisanoutuneet, ja ilman yritysneuvojaa on siten myös Ypäjä, sillä se osti palvelut Jokioisilta. Tarkoituksena onkin nyt pohtia sitäkin, miten alueelliseen ja seutukunnalliseen ratkaisuun päästäisiin yrityspalvelujen osalta.

Jatkohanke pohdinnassa

Hankkeen tavoitteena on selvittää myös asukkaiden kulttuuri- ja yrityspalveluiden tarvetta.

– Sadonkorjuujuhlan aikaan kyselimme kuntalaisilta näkemyksiä ja ideoita. Saimmekin paljon tärkeää, uutta tietoa. Myös nuorisovaltuusto ja yhdistykset ovat tuoneet kiitettävästi ajatuksiaan esiin, Kimmo Remes kertoo.

Keskiössä on mm. palvelujen parantaminen. Lisäksi katseet suuntautuvat tiiviisti valtateiden varsiin

– Esimerkiksi ysitien liittymät tulee saada sellaiselle tasolle, joka mahdollistaisi uusien yritysten sijoittumisen alueelle. Asiasta on lähdössä kunnan ja yrittäjien lausunto ely-keskukselle. Investointihalukkuutta ja -suunnitelmia sille alueelle on, mutta yrittäjät eivät vielä ole aivan valmiita investoimaan, kun liittymien kohtalosta ei ole varmaa tietoa. Aivan konkreettisia investointiesimerkkejä on kuitenkin olemassa.

Remes ja Tiia Reiman toteavat hankeajan kovin lyhyeksi.

– Hanke päättyy tammikuun lopussa. Nyt pitää kehittää malleja ja ratkaisuja, jotka eläisivät hankkeen päättymisen jälkeenkin, mutta mietimme myös sitä, haetaanko hankkeelle jatkoa.