JUTUT Tammela

Vanhuksille haetaan ystäviä Tammelassa – vapaaehtoistyön kurssi alkamassa

Tiina Toivola toteaa, että yksinäisiä vanhuksia on kylien lisäksi paljon myös Tammelan keskustassa

Tammelassa käynnistyi kevättalvella testamenttilahjoituksen turvin toteutettava Toimintaa Tammelan yksinäisille vanhuksille -hanke. Siitä pitäen projektityöntekijä Tiina Toivola on tehnyt etsivää ja löytävää työtä eri puolilla kuntaa.

– Minut on otettu todella hyvin vastaan. Tähän mennessä on löytynyt jo monta ikäihmistä, jotka kaipaavat itselleen ystävää. Vinkkejä olen saanut kotihoidosta ja diakonissalta sekä vanhusten naapureilta ja omaisilta, mutta myös ikäihmisiltä itseltään, Toivola kertoo.

Toivola on käynyt tervehtimässä vanhuksia näiden kodeissa ja kartoittanut vapaaehtoisen ystävän tarvetta.

– Joidenkin luona olen käynyt useammankin kerran. Vanhukset todella kaipaavat ystävää, ja omaisilta on tullut paljon myönteistä palautetta. He ovat iloisia siitä, että joku käy katsomassa heidän vanhaa äitiään tai isäänsä.

Moninaista yhdessäoloa

Tähän mennessä Tiina Toivola on löytänyt kolme vapaaehtoista, joista kukin jo toimii ikäihmisen ystävänä.

– Ystäviä tarvitaan paljon lisää, ja siksi hankkeen puitteissa järjestetään nyt vapaaehtoistoiminnan kurssi, Toivola kertoo.

Maksuttomalle kurssille voi hakeutua kuka tahansa täysi-ikäinen, suomen kielen taitoinen henkilö, joka on kiinnostunut vapaaehtoistyöstä ja ystävätoiminnasta.

– Ajankäytön suhteen työ ei ole hirveän sitovaa. Näkisin sopivaksi tahdiksi sen, että vapaaehtoinen vierailee vanhuksen luona kerran tai kahdesti kuukaudessa. Sitoutuminen ei myöskään ole elinikäistä, vaan ystävänä toimimisen voi myös lopettaa, jos tehtävä syystä tai toisesta ei tunnukaan hyvältä tai oma elämäntilanne muuttuu. Asiasta pitää vain ilmoittaa minulle.

Toivola on aina itse mukana vapaaehtoisen ja ikäihmisen ensimmäisessä tapaamisessa.

– Kun olen jo oppinut paljolti tuntemaan Tammelan vanhuksia, tiedän, minkälainen ystävä kullekin sopii. Haastattelen ja seulon vapaaehtoisiksi haluavat, ja pystyn sitä myöten tekemään mätsejä.

Ystävän ja ikäihmisen tapaamisissa aikaa voi käyttää monella tavalla.

– Voi vaikkapa leipoa yhdessä, käydä ulkoilemassa tai kahvilla, kuunnella musiikkia, katsella valokuvia tai ihan vain jutella. Siinä vaiheessa, kun ystäväparin välille tehdään sopimusta, tuon väärinymmärrysten välttämiseksi esille erilaisia asioita kuten esimerkiksi sen, että vapaaehtoinen ei ole siivooja, vaan kaveri. Vapaaehtoisten kanssa tehdään vaitiolosopimus ja selvitetään mm. mitä, miten toisen ihmisen kodissa toimitaan.

Neljä kurssi-iltaa

Vapaaehtoistoiminnan kurssi pidetään Tammelan kunnantalolla neljänä peräkkäisenä torstai-iltana syyskuun 13. päivästä alkaen.

– Toimin itse kouluttajana ja ensimmäisellä kokoontumiskerralla selvitän vapaaehtoistyön periaatteita ja sääntöjä. Toisessa tapaamisessa kuntohoitaja Marja Saha kertoo ikääntyneen ihmisen liikkumisessa avustamisesta ja apuvälineistä, kolmantena torstaina muistihoitaja Kirsi Uusimäki puhuu muistisairaan ja masentuneen kohtaamisesta, Tiina Toivola kertoo.

Viimeisenä kurssi-iltana syvennytään vapaaehtoisen rooliin, ja jo olemassa oleva ystäväpari saapuu kertomaan siitä, miten heillä on yhdessä mennyt.

– Ilmoittautumisia vapaaehtoisiksi otan vastaan elokuun viimeiseen päivään saakka. Jokaiselle vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneelle varmasti löytyy vanhus ystäväksi, sen verran tunkua on.

Jatkossa Tiina Toivola aikoo rakentaa ystäväpiirejä.

– Kuusitien rivitalossa esimerkiksi on hyvä kerhotila, jossa toisen ohjaajan kanssa mielelläni tapaisin useampia ikäihmisiä kerralla. Ajatus on löytää sellainen vanhusten porukka, joka voisi kahdentoista kokoontumisen jälkeen jatkaa tapaamisia yhdessä ilman ohjaajien läsnäoloa. Sitten seuraavan piirin voisi taas perustaa toisaalle.

Vapaaehtoistoiminnan kurssille voi ilmoittautua sähköpostiosoitteessa tiina.toivola@fshky.fi tai puhelimitse 040 1854 371.