JUTUT Forssa

Yritykset osaavat jo panostaa työturvallisuuteen: ”On huomattu, ettei se ole kustannuserä, sillä saadaan lisättyä tuottavuutta.”

Työturvallisuutta ei enää pidetä kustannuseränä, vaan yrityksissä se nähdään jo tuottavuutta lisäävänä tekijänä. Pitkän uran elintarviketeollisuudessa työsuojeluvaltuutettuna tehnyt Heikki Pirinen toteaa, että puutteita voi silti olla monilla osa-alueilla.
Heikki Pirinen aloitti työturvallisuusalan yrittäjänä viime vuonna.

Forssalainen Heikki Pirinen on toiminut työturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä noin kahden vuosikymmenen ajan.

– Vuodesta 2001 alkaen toimin täysipäiväisesti työsuojeluvaltuutettuna HKScanin Forssan tuotantolaitoksella. Toissa vuonna jäin osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja sittemmin täystyökyvyttömyyseläkkeelle ja mietin, mitä voisin vielä tehdä. Koska työsuojelu on kiinnostanut minua laajasti, perustin yrityksen, joka tarjoaa työturvallisuuskoulutusta, Pirinen kertoo.

Puutteita on yhä

Heikki Pirinen toteaa työnantajien ymmärtävän tänä päivänä työsuojeluasioiden merkityksen aiempaa paremmin.

– Yrityksissä on huomattu, ettei työturvallisuus ole kustannuserä, vaan tekijä, jolla saadaan lisättyä tuottavuutta. Myös yrityksen brändissä näyttää hyvältä se, että henkilöstön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan laadukkaasti, Pirinen sanoo.

Parantamisen varaa silti riittää.

– Pienissä yrityksissä ei välttämättä työturvallisuutta pidetä ykkösasiana. Puutteita voi olla monella osa-alueella.

Usein on niin, että yrityksessä on kyllä tehty riskien arviointia, mutta korjaavat toimenpiteet on jätetty tekemättä.

– Yleisin työtapaturman syy on, että tapaturmaan on mahdollisuus. Ja jos mahdollisuus on olemassa, ennen pitkää myös tapahtuu jotakin. Pitää kuitenkin muistaa, että tapaturma ei ole koskaan ihmisen vika, vaan ongelma on järjestelmässä tai olosuhteissa.

Pirinen pohtii, että välttämättä kaikki eivät ole aluksi motivoituneita työturvallisuuskoulutuksesta.

– Koulutuksen myötä kuitenkin kiinnostus lisääntyy, kun huomataan, että omaan turvallisuuteen pystyy vaikuttamaan. Tietoa otetaan positiivisella tavalla vastaan.

Pirinen tarjoaa yrityksille työturvallisuuskorttikoulutusta, vaarojen ja riskien arviointia, tapaturmatutkintaa ja turvallisuushavaintojen tekoa sekä turvallisuuden auditointia.

– Elintarvikealan työturvallisuuskorttimateriaalia ei ole erikseen olemassa, mutta itselleni sitä on kertynyt varsin runsaasti vuosien mittaan. Minulla on myös toimivat yhteydet Suomen Elintarviketyöläisten Liittoon, aluehallintovirastoon ja Työturvallisuuskeskukseen, joten jos kysymyksiä tulee, tiedän, kenelle ne voi osoittaa.

Työt.ko.ko -yrityksensä puitteissa Pirinen tarjoaa työturvallisuuskoulutusta muillekin kuin elintarvikealan toimijoille, sillä asiantuntija-apua on saatavilla. Yrityksellä on työturvallisuuskorttikoulutushankkeet Forssassa sekä helmikuun että maaliskuun lopulla.