Kaupallinen yhteistyö

Oman talouden jatkuva seuraaminen on iso osa talousosaamista

Jokainen meistä tarvitsee oman arkensa pyörittämiseen tiettyjä itsensä huolehtimisen taitoja. Niiden avulla voi hallita omaa elämäänsä tasapainoisella tavalla. Eräs näistä taidoista on taloudellinen osaaminen. Jokaisen henkilön olisi kyettävä hoitamaan omaa jokapäiväistä talouttaan kestävällä tyylillä. Tämä teema pitää sisällään useita hankalalta tuntuvia ulottuvuuksia. Niiden monipuolinen hallinta toimii kuitenkin pohjana jokapäiväisessä taloudenhoidossa.

Nimittäin, esimerkiksi nuorten talousosaamisesta on oltu jo usean vuoden ajan huolissaan niin nuorten itsensä kuin myös heitä opettavienkin aikuisten osalta. Vuoden 2018 Nuorten talousosaaminen -tutkimuksen mukaan nuorten tiedonjano talouden osalta on paljon suurempi kuin sille koulumaailmassa annettu tarjonta. Taloustaitojen opettaminen koulussa tulisikin olla jatkossa entistä suuremmassa roolissa.

Näin ollen ei siis oikeastaan riitä se, että osaa pelkästään hallita omaa talouttaan vaan on myös osattava tulkita sen muutoksia ja varauduttava epätodennäköisiinkin tapahtumiin. Verkossa on myös sivustoja, joiden avulla voi helposti saada tietoa, kuten vaikka luottojen kilpailutuksesta kansainväliseltä lainantarjoajapalveluja tarjoavalta Finbino-sivustolta.

Eräs talousosaamisen osa-alueista onkin talousasioista kiinnostuminen.

Tat 2018 / Nuorten talousosaaminen -tutkimus.

Millaisia talousasioita sitten kannattaa seurata?

Velvollisuuksien ja oikeuksien tiedostaminen kuluttajana toimiessa

Oman talouden seuraamiseen kuuluu useita huomioitavia asioita, kuten vaikka omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen kuluttajan roolissa toimiessaan. Tämä taito pääsee käytäntöön sellaisessa tilanteessa, jossa henkilö on ostanut virheellisen tuotteen. Tiedätkö sinä, miten tällaisessa tilanteessa tulisi menetellä?

Verkossa vaanii ostokeitaan lisäksi myös huijareita

Omaan taloudelliseen valveutuneisuuteen kuuluu lisäksi tietoisuus myös verkossa vaanivista vaaroista. Verkko on antanut meille viimeisten vuosien varrella täysin uuden ostoskentän. Samalla siellä toimii myös uudenlaisia rikollisia, jotka pystyvät kasvottomasti tekemään ongelmia kanssaihmisille. Näin ollen suojellakseen omaa taloudellista turvallisuuttaan on oltava selvillä näistä kybervaaroista, kuten esimerkiksi tietämällä, millaisilla sivustoilla on turvallista maksaa ja tehdä ostoksia.

Taloudellisten tietojen tulkitseminen

Osa taloustaidon taloudellisen seuraamisen aluetta on kyky tulkita taloudellista tietoa. Siihen liittyy sellaisista tekijöitä, kuten se, että tietää mitä tarkoittaa vakuudettomat lainat – tai vaikkapa se, että ymmärtää käyttö- ja säästötilin eron. Näiden asioiden ymmärtäminen ja osaaminen auttaa raha-asioiden hoidossa, kun terminologia on tuttua ja tietää mitä on ylipäätään tekemässä.

Muutosten tunnistaminen sekä yleisimpien indikaattorien lukeminen

Osa oman talouden seurantaa on tuntea omat talouden muutokset sekä niihin vaikuttavat indikaattorit. Tämä pitää sisällään esimerkiksi sen, että kykenee lukemaan taloudellista informaatiota. Samalla ymmärtää paremmin sen, milloin luottoa on edullisinta ottaa eri elämän vaiheissa. Oman talouden muutokset heijastelevat tarkasti elämäntilanteisiin, jolloin elämässä saattaa tulla vastaan tilanteita sellaisia tilanteita, milloin pitää saada lainaa ilman luottotietoja 2020. Oman talouden muutosten seuraamisella, ei välttämättä joudu näihin tilanteisiin.

Mistä sitten voi hakea apua taloudellisiin ongelmin?

Omasta elämästään tietoiset henkilöt ymmärtävät yleensä sen pisteen, jolloin oma tietämys on riittämätön ja tietoa pitää yksinkertaisesti hankkia lisää. Asia on talouden osalta hyvin yleistä luottoon liittyvissä asioissa. Tällöin on erittäin hyödyllistä kuunnella alan asiantuntijaa.

Esimerkiksi luottojen kilpailutuksessa verkossa toimiva Finbinon avulla voi sekä kilpailuttaa lainoja että myös vertailla niitä. Tämä säästää hakijoiden aikaa ja vaivaa.

Oman talouden seuraamisen ytimeen kuuluu:

  • oikeudet ja velvollisuudet kuluttajana
  • tunnistaa talouden varjopuolet ja suojautua niiltä
  • taloudellisen tiedon tulkinta
  • oman talouden muutosten tunnistaminen sekä niiden taustalla olevien indikattorien vaikutus
  • taho, jonka puoleen kääntyä ongelmatilanteissa

Oman talouden seuraaminen on siis jatkuvaa ja palkitsevaa arkeen kuuluvaa toimintaa. Talousasioita voi esimerkiksi seurata printtimediasta tai katsomalla uutisia. Niissä pyörii paljon erilaisia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita, kuten korkovaikutukset. Myös tuotteiden reklamointiin kannattaa tutustua, koska niiden asioiden kanssa voi joutua tekemisiin. Verkosta löytyy huomattava määrä myös hyödyllistä ja omaa talousosaamista kehittävää tietoa.

Mainostajan tiedot:

Webbipiste on kotimainen digitaalisen markkinoinnin yritys, joka auttaa yrittäjiä pääsemään alkuun oman nettinäkyvyyden kasvattamisen saralla. Kysy meiltä mitä tahansa apua digimarkkinoinnin haasteisiin maksuttoman konsultoinnin kautta.