Julkaistu: 09.08.2017 12:50

Uudessa kotimaassa riittää haasteita

  • Faktian aikuiskoulutuksen asiakkuuspäällikkö Tuula Vuorenpää (vas.) ja kouluttaja Mirva Sikanen toimivat maahanmuuttajien parissa.

Forssan seudulla maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta järjestää Faktia. Ely-keskuksen kilpailutuksen myötä Faktia valittiin kouluttajaksi tämän vuoden alusta lukien seuraavan neljän vuoden ajaksi.

– Suomen kielen opetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy ura- ja koulutussuunnittelua sekä yhteiskunnallisia asioita, kaikkea, mikä edistää integroitumista uuteen kotimaahan. Koulutusta annetaan neljässä eri moduulissa, joista ensimmäisessä lähdetään liikkeelle kielen alkeista ja neljännessä ollaan jo lähellä työelämää, apulaisrehtori Anna-Leena Rantala kertoo.

Paljon kapasiteettia

Kevätkaudella kotoutumiskoulutukseen osallistui 55 henkilöä ja suurin piirtein sama määrä aloittaa opintonsa elokuussa.

– Noin puolet opiskelijoista on pakolaistaustaisia, muilta osin syyt koulutukseen osallistumiseen ovat moninaiset. Opiskelijat edustavat jopa kahtakymmentä eri kansalaisuutta, Faktian aikuiskoulutuksen asiakkuuspäällikkö Tuula Vuorenpää toteaa.

Vuorenpää arvioi lähes kaikkien opiskelijoiden ymmärtävän, että suomen kielen oppiminen on avain integroitumiseen. Englantia äidinkielenään puhuvat eivät näe sitä niin tärkeänä.

– Suomen kieli ei kuitenkaan ole niitä helpoimpia, ja haastetta riittää siinäkin, että ihmiset ymmärtävät, mistä asioissa on kyse. Eri kielissä rakenteet vaihtelevat kovasti ja arkipäivän sanasto riippuu kulttuuripiiristä. Toisaalta esimerkiksi vastaanottokeskuksessa asuneilla on aivan erilaiset valmiudet kuin tänne suoraan leireiltä tulevilla kiintiöpakolaisilla

Erittäin moni maahanmuuttaja on korkeasti koulutettu.

– Siksi pyrimmekin siihen, että ihmiset löytäisivät paikkansa yhteiskunnassa eikä hyvää kapasiteettia heitettäisi hukkaan. Hyvin monella on paljon kielitaitoa ja sellaistakin osaamista, mitä meillä ei ole.

Toisessa äärilaidassa ovat opiskelijat, joilla ei ole ollut mahdollisuutta käydä koulua ollenkaan.

– Syynä tähän voi olla esimerkiksi lähtömaan ihmisoikeustilanne. Monessa Afrikan maassa naisilla on kovasti ongelmia kouluun pääsemisessä.

Kirurgista rakennusmieheksi

Uudessa kotimaassa ammatin vaihtaminen tai ainakin osaamisen päivittäminen tulee vääjäämättä eteen. Joillakin saattaa olla ammatti, jollaista Suomessa ei ole olemassakaan. Toisaalta esimerkiksi lakia opiskellut ei voi suoraa päätä ryhtyä juristiksi uudessa kotimaassaan, sillä laki on erilainen eri maissa.

– Uudessa maassa pitää lähteä alempaa liikkeelle, esimerkiksi yhdestä kirurgista tuli rakennusmies. Lääkärit ja sairaanhoitajat työllistyvät tosin aika hyvin, kunhan oppivat kielen ja jatkavat opintojaan täällä. Moni heistä onkin viisaasti päättänyt opiskella täällä ensin lähihoitajaksi, maahanmuuttajien kouluttaja Mirva Sikanen kertoo.

Työssäoppimispaikkoja on kaiken kaikkiaan ollut mukavasti ja myös mahdollisuuksia jatko-opintoihin.

– Ammatillisessa koulutuksessa maahanmuuttajia on ollut paljon varsinkin metalli-, catering- ja puhdistuspalvelualalla.

Kotouttaminen on yhteistyötä

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kotouttamistyö tarjoaa maahanmuuttajille ohjausta ja neuvontaa kotouttamislain mukaisesti.

– Kun ihmiset muuttavat omaan asuntoon, opastamme esimerkiksi sähkösopimuksen tekemisessä. Pitempään olleiden kanssa käsittelemme toisenlaisia asioita, neuvomme esimerkiksi perheenyhdistämishakemuksen vireillepanosta, maahanmuuttokoordinaattori Milla Elo kertoo.

Kotouttamistyön tehtävänä on jakaa riittävästi tietoa oikeuksista, velvollisuuksista ja mahdollisuuksista, jotta maahanmuuttajat saavat itsenäiset valmiudet toimia.

– Tehtävämme on olla rinnallakulkijoita. Tavoitteena on aina se, että meidän palvelujemme tarve vähenee nopeasti ja ihmiset saavat oman elämänsä haltuunsa.

Kotouttaminen ei Elon mukaan ole vain yhden palveluntarjoajan asia.

– Seudulla eri toimijat tekevät asiassa hyvää yhteistyötä. Toimijoita on paljon sosiaali- ja terveydenhuollosta päiväkoteihin ja kouluihin sekä järjestöistä harrastusryhmiin. Kotouttamiseen osallistuvat – osin tietämättäänkin - kaikki, jotka näitä ihmisiä kohtaavat.

FSHKY on yhdessä muiden tahojen kanssa mm. järjestänyt uusille tulijoille kursseja, joilla asiantuntijat kertovat eri aiheista kuten suomalaisista arvoista, yhteiskunnan historiallisesta kehityksestä, lastenkasvatuksesta, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista.

– Täällä olevilla maahanmuuttajilla on hyvin korkea oma halu ymmärtää asioita. He osaavat oikeasti arvostaa uutta kotimaataan ja tulla osaksi yhteiskuntaa.

Tällä hetkellä kotouttamistyön iso tehtävä on kiintiöpakolaisten vastaanottaminen. Viime ja tämän vuoden aikana Forssan seudun viiteen kuntaan on tullut yhteensä vajaat neljäkymmentä kiintiöpakolaista.

– Vuosittain uusia tulee kolmekymmentä. Tänäkin vuonna he ovat syyrialaisia, jotka elävät lähinnä Turkin ja Libanonin pakolaisleireillä.

Julkaistu: 22.05.2018 16:13

Someron Pitkäjärvellä toimineen Åvikin lasitehtaan perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 170 vuotta.

– Ajattelin, että siitä pitää tehdä näytelmä, koska tehtaalla on suuri paikallishistoriallinen merkitys, Pitkäjärvellä Myötätuulen Teatteria pyörittävä Olla-Riitta Aarikka toteaa.